Rzeszów

Studenci Wyższej Szkoły Prawa i Administracji po raz drugi włączą się w ogólnopolską akcję walki z rakiem. W najbliższą niedzielę i poniedziałek 26 i 27 kwietnia 2015 r. wspólnie z Fundacją DKMS w uczelni odbędzie się największa w Polsce akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Specjalny punkt zlokalizowany zostanie w patio budynku głównego WSPiA. Wolontariusze będą czekać na mieszkańców Rzeszowa w godzinach od 11 do 18.

Studenci w walce z Rakiem Krwi

Akcja DWA WYMAZY & DO BAZY! organizowana jest już po raz 5. Włączyło się w nią prawie 130 uczelni w całej Polsce. Wśród nich jest również Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Inicjatywa Fundacji DKMS Polska zjednoczy społeczność studencką w walce z rakiem krwi. Jest to unikalne wydarzenie, którego celem jest powiększenie bazy niespokrewnionych Dawców szpiku. Dotychczas odbyły się 4 edycje tej szlachetnej ogólnopolskiej inicjatywy. Wszystkie łącznie spowodowały rejestrację 54239 osób gotowych podzielić się cząstką siebie z chorymi na raka krwi. Spośród tych osób ? dawców potencjalnych ? już 70 zostało dawcami faktycznymi, czyli miało szansę pomóc swojemu genetycznemu bliźniakowi w walce z rakiem krwi.

Aby przyłączyć się do akcji DWA WYMAZY & DO BAZY! Wystarczy w najbliższą niedzielę i poniedziałek (26 i 27 kwietnia 2015 r.) przyjść od Wyższej Szkoły Prawa i Administracji przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie. Przez dwa dni wolontariusze będą czekać na studentów i mieszkańców Rzeszowa w godzinach od 11 do 18. Specjalny punkt zlokalizowany zostanie w patio budynku głównego WSPiA.

Dlaczego warto?

W Polsce, co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Chorują małe dzieci, młodzież, dorośli. Dla wielu z nich jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych z krwi lub szpiku od dawcy niespokrewnionego. Tych niestety jest ciągle zbyt mało. Aby rozbudować bazę i zwiększyć szanse chorych na wyzdrowienie, Fundacja pozyskuje wsparcie różnych grup środowiskowych. Kolejni potencjalni dawcy rejestrowani są tak w akcjach ogólnopolskich, jak i lokalnych. Jak pokazuje życie Studenci to grupa, która bardzo aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach społecznych, również tych przeciwko białaczce. Akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych zorganizowane przez studentów odbyły się już dwukrotnie. Efekty dwóch ostatnich edycji przeszły oczekiwania Fundacji DKMS.

Jak się zarejestrować!

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, a polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności tkankowej. Jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, będzie mogło dojść do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

O Fundacji

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, działająca od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit, od początku działalności przebadała i zarejestrowała ponad 450 tysięcy potencjalnych dawców komórek macierzystych i jest tym samym największą bazą w Polsce. Już ponad 1000 osób z bazy DKMS podarowało cząstkę siebie innym, dając im tym samym szansę na wygranie walki z białaczką.

Jako jedyna baza potencjalnych dawców szpiku w Polsce, Fundacja DKMS posiada możliwość rejestracji dawców za pomocą pałeczek do poboru wymazu z błony śluzowej. Ta innowacyjna metoda pozwala na samodzielne pobranie wymazu, z którego, tak jak z krwi, oznaczane są cechy zgodności tkankowej.

Szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na Facebooku ? https://www.facebook.com/events/864753126947581/