Rzeszów

Międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch potwierdziła międzynarodowe, długoterminowe ratingi dla Rzeszowa na poziomie BBB, a krajowy rating na poziomie A+. Oznacza to, że sytuacja finansowa miasta jest na dobrym poziomie, a wskaźnik zadłużenia jest bezpieczny. ? Nadwyżka operacyjna miasta w 2014 r wyniosła 7,6 proc. (64 mln zł), podczas gdy średnia w latach 2010 ? 2013 była na poziomie 6 proc. ? czytamy w raporcie Fitch. Fitch przewiduje, że w latach 2015 ? 2017, w związku z realizowanymi inwestycjami, zadłużenie miasta może osiągnąć wciąż umiarkowany poziom.

 

Fitch spodziewa się również, że wskaźnik obsługi oraz spłaty długu pozostaną bezpieczne. ? Dynamicznie rozwijająca się gospodarka lokalna w dalszym ciągu będzie wspierać rozwój bazy podatkowej Rzeszowa, co powinno prowadzić do szybkiego wzrostu dochodów podatkowych ? podsumowuje swój raport Fitch.