Rzeszów

Dobiega końca realizacja Programu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic". Jego wartość to blisko 400 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 85 proc.  W ramach programu miasto m.in.  zakupiło 80 nowych autobusów, przebudowało ulice i skrzyżowania oraz wdrożyło Inteligentny System Sterowania Ruchem. Jednym z elementów programu jest również budowa buspasów, dzięki którym poprawi się płynność i punktualność komunikacji publicznej.

Buspasy będą obowiązywały od 7 maja br., tylko w dni powszednie w godzinach 6.30 do 9.30 oraz 14.30 do 17.30.

Buspasy, czyli wydzielone pasy ruchu dla autobusów, dają pierwszeństwo autobusom w celu skrócenia czasu podróży w godzinach szczytu. Służą do omijania punktów, które zwykle są źródłem zatorów, jak np. skrzyżowania. Buspasy tworzy się na całym świecie na drogach, które często są zatłoczone lub należą do ruchliwych tras autobusowych. W przypadku Rzeszowa niewątpliwie takimi odcinakami jest al. Piłsudskiego od Ronda Dmowskiego do al. Rejtana, jak i ciąg północ południe od ronda Jana Pawła do Al. Powstańców poprzez ul. Cieplińskiego, Lisa Kuli oraz Dąbrowskiego z kluczowym węzłem na Pl. Śreniawitów. Wydzielone odrębne pasy ruchu dla komunikacji publicznej na ulicach Rzeszowa będą obowiązywały tylko w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 9:30 oraz w godzinach od 14:30 do 17:30. W pozostałym okresie z buspasów będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy dróg.

Korzyści wynikające z wdrożenia wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji zbiorowej:

 • Uniezależnienie komunikacji autobusowej od ruchu pozostałych pojazdów, co daje możliwości omijania kolejek pojazdów i unikanie strat czasu, spowodowanych punktowymi utrudnieniami w ruchu lub blokowaniem dłuższych odcinków międzywęzłowych, w skutek wyczerpania przepustowości skrzyżowań np. Pl. Śreniawitów.

 • Znaczące efekty ekonomiczne ? korzyści z oszczędności:

  • Czasu podróży pasażerów

  • Kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej ? wzrost prędkości przejazdu autobusów może zostać wykorzystany do zwiększenia częstotliwości kursowania pojazdów na liniach lub może zostać wykorzystany do zmniejszenia liczby pojazdów z zachowaniem bieżącej częstotliwości kursów.

  • Spadek liczby wypadków

 • Dodatnie efekty społeczne polegające na:

  • Zmianie zachowań komunikacyjnych (przesiadanie się z samochodu do komunikacji zbiorowej)

  • Zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu

 • Wzrost prędkości komunikacyjnej

 • Poprawie punktualności i regularności kursowania pojazdów, czyli czynnik decydujący o wielkości czasu oczekiwania pasażera na pojazd

 • Zapewnienie niezawodności obsługi pasażerów ? szybki, pewny i zbliżony każdorazowo czas dotarcia do celu podróży, przez co uzyskuje się wzrost zaufania użytkowników do całego systemu transportowego na terenie miasta Rzeszowa

 • Efekty środowiskowe poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska ? autobusy znacznie rzadziej się zatrzymują i ruszają, w efekcie czego emisja spalin oraz hałas wynikający z eksploatacji transportu publicznego drastycznie spada.

 • Poprawa warunków i komfortu pracy kierowców, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo

 • Efektywniejsze wykorzystanie taboru

 • Uprządkowanie struktury ruchu na ciągu ulic z buspasami ? ograniczenie ilości manewrów zmiany pasa ruchu w szczególności w ciągu ul. Piłsudskiego.