Uncategorised

1 maja 2004 roku to pamiętna data dla wielu osób. I nie chodzi wcale o to, że być może był to najlepszy weekend majowy w ich życiu. Nie, data ta jest ważna dla całego narodu polskiego, gdyż tego dnia Polska oficjalnie stała się członkiem Unii Europejskiej. Zniknęły granice, a obywatele naszego kraju zyskali łatwiejszy dostęp do usług z całej Europy. Wraz z nimi przyszła też możliwość otrzymywania dofinansowań na realizację projektów w ramach prowadzonej działalności. Lista chętnych na otrzymanie pieniędzy z Unii jest zawsze bardzo długa, dlatego trzeba wykazać się ciekawym pomysłem i jego praktycznym rozwiązaniem, dzięki któremu Unia postanowi nas wesprzeć. Są też sektory, w których dofinansowanie jest uzyskać łatwiej.

Co zyskujemy dzięki dofinansowaniu?

Środki pieniężne, które otrzymujemy z Unii Europejskiej umożliwiają nie tylko realizację naszych planów, np. zakup nowego sprzętu czy też zatrudnienie pracowników, lecz dają nam też szansę na szersze działanie. Jak dobrze wiemy, wedle zasad ekonomii, im lepiej prosperujące państwo, tym większa jego siła na rynku światowym. Korzystając z nowych technologii i rozwijając firmę, stajemy się silniejsi i poprawiamy swoje życie.

Czego oczekuje Unia Europejska?

Pula dofinansowań jest ściśle określona. Unia Europejska postanowiła przekazać rekordową kwotę 82,5 miliarda Euro dla małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet ten obejmuje lata 2014-2020. Jak dobrze wiemy, postęp technologiczny jest bardzo szybki. Każdego dnia odkrywa się nowe technologie umożliwiające sprawniejszą pracę oraz umożliwiające łatwiejsze życie. Dlatego też Unia postanowiła, że część przekazanych pieniędzy chce właśnie przeznaczyć na rozwój nowych technologii. Wyznaczone zostały 2 główne sektory, które są lubiane przez Unię Europejską:

  1. konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

  2. technologie ICT, które pomogą przy wytworzeniu innowacyjności procesowej czy produktowej.

Co to oznacza w praktyce? To, że wszytkie małe i średnie przedsiębiorstwa, które zajmują się rozwojem nowych technologii mogą liczyć na dofinansowanie.

Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzi z 3 źródeł:

  • krajowych

  • regionalnych

  • z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (tutaj nastąpiła koncentracja na rozwoju województw podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego)

Na dotacje z Unii Europejskiej mogą liczyć też osoby, które stawiają na badania i rozwój. W chwili obecnej są one całkowicie nieopłacalne, ale ich znaczenie dla polskiej gospodarki jest bardzo duże. Ten sektor wspierany będzie przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Oznacza to, że nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, lecz także jednostki naukowe mogą ubiegać się o wsparcie, dzięki któremu będą oni mogli wdrażać w życie wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Oznacza to, że Unia liczy po cichy na współpracę pomiędzy sektorem biznesowym i naukowym. Aby zachęcić do tego przedsiębiorców Unia Europejska chętnie wspiera wszelkie projekty naukowo-technologiczne, które przynoszą korzyść całemu społeczeństwu jak np. naukowe parki rozrywki - tłumaczą specjaliści z biura rachunkowego kognitariat.pl.

Dodatkowe korzyści

W ramach wsparcia od Unii przedsiębiorcy mogą też liczyć na dodatkowe korzyści w postaci kredytów i pożyczek finansowych na preferencyjnych warunkach. Ministerstwo Gospodarki postanowiło wprowadzić ulgę podatkową na innowacje (zamiast ulgi na zakup nowych technologii). W rozrachunku ogólnym oznacza to, że przedsiębiorstwa mogłyby odpisać od podatku wszelkie wydatki poniesione na badania i rozwój.

Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie mogliby liczyć nawet na uzyskanie 50% wartości danego projektu. Ekonomiści uważają również, że ze względu na zmniejszenie maksymalnego poziomu dofinansowania sprawi, że przedsiębiorcy będą anagażować w realizację projektów więcej własnego kapitału, dzięki czemu wszelkie pomysły będą bardziej przemyślane. I chociaż zmniejszy się ilość składanych wniosków, to jednak preferencyjne pożyczki czy poręczenia bankowe będą wystarczającą zachętą do rozwoju.