Rzeszów

12 maja, w ramach treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, na terenie województwa podkarpackiego zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych. Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia ?RENEGADE ? KAPER 15/I?, organizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W trakcie próby, pomiędzy godz. 9.00 a godz. 15.00, zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe:

  • akustyczny sygnał alarmowy: ?ogłoszenie alarmu? ? modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
  • akustyczny sygnał alarmowy: ?odwołanie alarmu? ? ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Trening ma na celu weryfikację skuteczności funkcjonowania systemu wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach rzeczywistej sytuacji kryzysowej dotyczącej zagrożeń powietrznych