Rzeszów

O bezpiecznym wypoczynku podczas wakacji rozmawiano podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Podkarpackie Kuratorium Oświaty szacuje, że na wypoczynek poza miejsce zamieszkania wyjedzie ok. 30% dzieci i młodzieży. Od początku maja kuratorium prowadzi rejestrację form wypoczynku, które zgłaszają organizatorzy. Podkarpacki kurator oświaty Jacek Wojtas podczas posiedzenia przekazał, że w szkołach jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego prowadzone będą pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, zrealizowane zostaną audycje radiowe i programy telewizyjne. Jak co roku uruchomiony zostanie telefon interwencyjny pod nr 728 832 622, który funkcjonować będzie całodobowo.

Podkarpaccy policjanci oraz inspektorzy transportu drogowego prowadzić bądą kontrole trzeźwości kierowców i stanu technicznego autokarów. Uruchomione zostaną dwa sezonowe posterunki policyjne nad dwoma akwenami w regionie: nad Jeziorem Solińskim i Jeziorem Tarnobrzeskim. Policjanci będą patrolować kąpieliska, miejsca wypoczynku oraz będą prowadzić edukację w zakresie bezpiecznych zachowań podczas wakacji.

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska poinformowała, że na czas wakacji zostanie uruchomiona wodna karetka pogotowia ratunkowego. Stacjonować będzie nad Jeziorem Solińskim od ostatniej niedzieli czerwca do pierwszego weekendu września.

Kontrole prowadzić będzie także sanepid. Sprawdzane będą obiekty wypoczynkowe pod względem warunków sanitarnych, żywieniowych. Inspektorzy będą prowadzić kontrole także w obiektach żywieniowych przy trasach oraz miejscowościach wypoczynkowych, a w szczególności punkty, które handlują ciastami i lodami.

Na zakończenie posiedzenia WZZK wojewoda zaapelowała o szeroką współpracę pomiędzy służbami, które będą dbać o bezpieczny wypoczynek podczas wakacji w województwie podkarpackim.