Rzeszów

W związku z prognozowanymi burzami oraz intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa podkarpackiego prognozowane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) do dolnej części strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych.

Ważność: od godz. 10:00 dnia 26.05.2015 do godz. 08:00 dnia 28.05.2015
Obszar: zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka (podkarpackie)
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.