Rzeszów

W wyniku spływu wód opadowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych na rzekach w regionie obserwuje się wzrosty stanów wody. Gwałtowne wzrosty wysapiły zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich. Odnotowano kilka przekroczeń stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono na terenie gminy Zarszyn w powiecie sanockim, a pogotowie przeciwpowodziowe we wszystkich gminach na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego.

 

Stacja wodowskazowa Rzeka Przyrost dobowy 06-06 UTC Maksymalny wzrost
w ciągu doby w cm
ŻÓŁKÓW Wisłoka 237 237
ISKRZYNIA Morwawa 219 220
TOPOLINY Ropa 217 217
KRAJOWICE Wisłoka 169 169
ZBOISKA Jasiołka 149 149
KLĘCZANY Ropa 139 141
GODOWA Stobnica 120 122
TERKA Solinka 117 118
HOCZEW Hoczewka 108 117
KREMPNA-KOTAŃ Wisłoka 107 107
JASŁO Jasiołka 99 100

 

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych (źródło IMGW-PIB):

 

Na pozostałych rzekach województwa poziom wód układa w strefie stanów wysokich i średnich.

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych:

Nazwa Obowiązująca rezerwa powodziowa Dopływ do zbiornika Odpływ ze zbiornika Aktualna rezerwa powodziowa
Zbiornik wodny ?SOLINA? na Sanie 50 mln m3 328,4 m3/s 49,8 m3/s 56,3 mln m3
Zbiornik wodny ?BESKO? na Wisłoku 4,43 mln m3 91,2 m3/s 28,5 m3/s 5,79 mln m3
Zbiornik wodny ?KLIMKÓWKA? na Ropie 8 mln m3 75,2 m3/s 4 m3/s 10,37 mln m3

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi stały monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w regionie