Rzeszów

Ponad 60 nauczycieli z Łańcuta i okolic wzięło udział w pierwszych specjalnych zajęciach w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Podczas spotkania mogli poznać prawa i obowiązki nauczycieli w kontekście bezpieczeństwa uczniów. W zajęciach zorganizowanych 2 czerwca 2015 r. uczestniczyli nauczyciele ze szkół partnerskich Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Spotkanie z Nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych z Łańcuta i okolic zorganizowane zostało pod hasłem "Bezpieczna szkoła". W przedsięwzięciu chodziło o przedstawienie najważniejszych praw i obowiązków nauczycieli w kontekście bezpieczeństwa uczniów. Zajęcia poprowadził prof. Czesław Kłak, Dyrektor Podkarpackie Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA, specjalista z zakresu prawa karnego i patologii społecznych.

Jak tłumaczy prof. Czesław Kłak, spotkanie miało na celu uświadomienie nauczycielom złożoności, wielostronności zagadnienia kwestii prawnych bezpieczeństwa uczniów w szkole. - Specyfika zawodu nauczyciela powoduje, że na problem odpowiedzialności prawnej należy spojrzeć w szczególny sposób. Dlatego podczas spotkania mowa była o odpowiedzialności nauczyciela za wypadek ucznia oraz o odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza szkołą (np. podczas studniówki czy wycieczek). W czasie dyskusji poruszony został także temat skali zagrożeń w szkołach, ich przyczyn, przejawów i sposób reagowania - wylicza prof. Czesław Kłak.

Dodaje, że uczestnicy spotkania mieli wiele konkretnych pytań. - Często dotyczył codzienności. Jedna z Pań pytała o możliwości szkoły w zakresie kontroli zachowania uczniów. Konkretnie chodziło o możliwość odebrania uczniowi telefonu komórkowego. Nauczyciele chcieli także poznać wymogi odnoszące się do przepisów wewnętrznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów. Przyznać należy, że temat polityki bezpieczeństwa w szkole bardzo interesuje nauczycieli, choć mają świadomość ogromnej złożoności problemu - tłumaczy prof. Czesław Kłak.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Mariusz Duliban, nauczyciel z II LO w Łańcucie. Według niego znajomość problematyki odpowiedzialności prawnej w środowisku szkolnym ma bezpośrednie przełożenia na właściwe funkcjonowanie szkoły.

? Spotkanie z prawnikiem i poznanie odpowiednich przepisów daje nam możność zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w jeszcze większym zakresie. Pozwalają także poszerzyć wiedzę na temat odpowiedzialności nauczyciela w różnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się w szkole każdego dnia. Pamiętać należy, że odpowiedniej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wymaga od nas nie tylko prawo, ale także rodzicie naszych uczniów. Myślę, że zajęcia dla nauczycieli zorganizowane w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa to doskonały pomysł, który bardzo pomoże nam w codziennej pracy - mówi Mariusz Duliban. Dodaje, że w czasie spotkania prof. Czesław Kłak zaoferował nauczycielom swą pomoc w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów związanych z kwestiami prawnymi odnoszącymi się do zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

Zajęcia dla nauczycieli z Łańcuta były pierwszymi z serii takich spotkań. Wykłady zorganizowane zostaną w 6 miastach regionu, w których działa Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa. Kolejnym elementem poza zajęciami dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będą specjalne wykłady z zakresu prawa i bezpieczeństwa skierowane do rodziców.

Akademia

Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa utworzona została przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W zajęciach w ramach Akademii uczestniczy łącznie ponad 700. uczniów z prawie 50 szkół ponadgimnazjalnych z 6. miast regionu. Raz w miesiącu wykłady i zajęcia praktyczne organizowane są w: Rzeszowie, Łańcucie, Przemyślu, Dębicy, Jaśle i Krośnie.

Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa przy WSPiA to element realizowanego przez Uczelnię programu "Bezpieczna przyszłość". Podstawowym celem Akademii jest edukacja prawna oraz podnoszenie świadomości prawnej i świadomości w zakresie bezpieczeństwa. Inicjatywa ma także na celu kształtowanie praworządnych postaw w szkole i w życiu społecznym oraz rozwijanie zainteresowań prawem i problematyką bezpieczeństwa. Słuchacze Akademii oprócz wykładów uczestniczą również w symulowanych rozprawach sądowych, symulacji zbierania śladów na miejscu przestępstwa oraz w zajęciach praktycznych w oparciu o sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA.

Słuchacze Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa na zakończenie zajęć otrzymają specjalne dyplomy, potwierdzające uczestnictwo w Akademii. Zajęcia w ramach Akademii są bezpłatne.

Szczegóły dotyczące Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.mapib.wspia.eu.