Rzeszów

Funkcjonariusze Urzędu Celnego z Rzeszowa przekazali władzom Uniwersytetu Rzeszowskiego zarekwirowany podczas kontroli celnej okaz koralowca Scleractinia spp. Przekazanie objętego ochroną koralowca w celach dydaktycznych możliwe było po wydaniu odpowiedniej decyzji Ministerstwa Srodowiska.

Przekazany okaz został zatrzymany podczas kontroli celnej  przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Rzeszowie w lipcu 2013 r.  Po orzeczeniu jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska wydało decyzję, dzięki której koralowiec może służyć celom dydaktycznym studentom i wykładowcom Uniwersytetu Rzeszowskiego.

11 czerwca br. w siedzibie uczelni nastąpiło oficjalne przekazanie koralowca przez nadkom. Macieja Słodzińskiego z-cę Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie oraz podkom. Małgorzatę Chackiewicz.  Zagrożony wyginięciem okaz  przyjęła ze strony Uniwersytetu prof. Joanna Kostecka.

Przedstawiciele Służby Celnej przygotowali także dla obecnych na spotkaniu studentów, prelekcję dot. roli i zadań Służby Celnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Spora atrakcją była także prezentacja zarekwirowanych podczas kontroli chronionych okazów lub wykonanych z nich przedmiotów.