Przemyśl

Wczoraj (16 czerwca) na przejściu granicznym w Korczowej odbyło się Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej nt. ?Funkcjonowanie i rozwój systemu ratowniczego?, połączone z wojewódzkim ćwiczeniem kompleksowym nt. ?Katastrofa drogowa z dużą liczbą poszkodowanych?.

Forum oraz ćwiczenie zostało zorganizowane przez wojewodę podkarpackiego. Udział w nim wzięli członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, podmiotów leczniczych, w których zorganizowane zostały skoncentrowane dyspozytornie medyczne, a także powiatowi i miejscy komendanci PSP oraz Policji.

Po zakończeniu forum odbyło się ćwiczenie praktyczne w ramach współdziałania specjalistycznych jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, Policji, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Celem przedsięwzięcia była integracja istniejących systemów ratownictwa na terenie województwa podkarpackiego oraz koordynowanie medycznych działań ratowniczych w sytuacji wystąpienia katastrofy komunikacyjnej z dużą liczbą poszkodowanych.