Rzeszów

Konferencja pt. "Ukryte kapitały Podkarpacia. Aktywizacja przez IT i Co-design" zainauguruje dnia 26 czerwca 2015 roku nowy projekt badawczo-rozwojowy. Liderem Projektu pt. Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design (MASIT_COD), którego realizacja rozpoczęła się 1 czerwca 2015 r., jest Klaster Jakości życia "Kraina Podkarpacie". Partnerami Projektu są Uniwersytet Rzeszowski oraz firmy Nomino Sp. z o.o. i KlasterPro.pl Sp. z o.o. Projekt dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z koncepcją realizacji badań potencjału społecznego w I fazie realizacji projektu oraz pomysłem stworzenia portalu internetowego, który umożliwi interesariuszom komunikację, dystrybucję informacji i współpracę (społeczny Co-design) w II fazie projektu. Realizacja powyższych działań służy opracowaniu innowacyjnego modelu aktywizacji społeczności lokalnych.

Konferencję zainauguruje Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Aleksander Bobko. Następnie głos zabierze przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przedstawiając znaczenie turystyki dla rozwoju regionu. Prezes Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza", Marek Darecki zaprezentuje koncepcję inteligentnych specjalizacji z punktu widzenia przedsiębiorców. Ideę i rozwój Klastra Jakości Życia - Lidera Projektu - przybliży zgromadzonym prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak. Badania, które zostaną zrealizowane przez Uniwersytet Rzeszowski dzięki realizacji projektu omówi dr Hubert Kotarski. Na zakończenie spotkania ogłoszony zostanie konkurs na nazwę portalu projektu z atrakcyjnymi nagrodami.

Do udziału w konferencji zaproszono władze lokalne i regionalne, przedsiębiorców, lokalne organizacje turystyczne, klastry, instytucje naukowe i edukacyjne, administrację obszarów przyrodniczo cennych, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i edukacji, a także lokalnych liderów z terenu powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego i rzeszowskiego.