Rzeszów

Rzeszów, Nowy Sącz i Sopot ? to zdaniem ośrodka dialogu i analiz THINKTANK najlepiej zarządzane miasta w Polsce. W rankingu liderów samorządowych wyróżniono Prezydenta Tadeusza Ferenca.

Wśród największych polskich miast najlepiej oceniono Rzeszów. Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa, został jednocześnie zwycięzcą rankingu liderów miast powyżej 120 tys. mieszkańców. Autorzy rankingu podkreślają, iż w Rzeszowie imponująca jest wysokość wydatków per capita na transport, w ciągu ostatnich trzech lat odnotowano dwukrotny wzrost. Rzeszów jest jedynym miastem w rankingu gdzie odnotowano dodatnie saldo migracji (z 1,0 w 2010 roku na 2,1 w 2013 roku).

Prezydent Ferenc okazał się najlepszy w kategorii liderzy miast powyżej 120 tys. mieszkańców. Podkreślono jego udział w tym, iż Rzeszów stał się liczącym ośrodkiem gospodarczym, akademickim oraz kulturalnym, przyciągającym nowych mieszkańców i studentów.

thin nagrodaOśrodek THINTKANK przyznał wyróżnienia w trzech kategoriach: miasta do 60 tys., 120 tys. oraz powyżej 120 tys. mieszkańców. Wybór najlepszych samorządów opierał się na kilkunastu kluczowych wskaźnikach, takich jak m.in.: skala bezrobocia, zadłużenie, udział środków własnych oraz unijnych w budżecie czy wydatki na edukację, transport oraz administrację. Uwzględniono również liczbę nowo wybudowanych mieszkań, podmiotów gospodarczych (na 10 tys. mieszkańców) czy przeciętne wynagrodzenie miesięczne w ostatnich latach. Miasta z czołówki rankingu musiały się również wykazać działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Wyróżnienia przyznane zostały podczas Sesji Dialogu - Miasta Przyszłości, która odbyła się w dniach 8 - 9 lipca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie.