22
Wt, Paź

Rzeszów

Prezydent Miasta Rzeszowa zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie miejsc występowania na terenie Gminy Miasto Rzeszów barszczu Sosnowskiego celem dokonania inwentaryzacji stanowisk rośliny. 

Zgłoszenia należy przesłać na poniższym formularzu na skrzynkę mailową: sr@erzeszow.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów.

FORULARZ ? Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego