Rzeszów

Ruszył drugi etap programu dla gmin ?Przyjazna Polska?, podczas którego kandydatów osobiście sprawdzą niezależni audytorzy. Na Podkarpaciu audyty odbędą się w gminach Gać, Haczów, Jarosław, Sędziszów Małopolski, Tryńcza i Zarszyn.

Polskie samorządy dokładają starań, by się rozwijać, i wciąż szukają ku temu nowych możliwości. W programie ?Przyjazna Polska? organizatorzy szczególnie doceniają te z nich, które umiejętnie wykorzystują swoje walory i jednocześnie intensywnie pracują nad słabszymi stronami. W poprzedniej edycji programu laury zdobyło aż 12 podkarpackich gmin: Lubaczów, Tryńcza, Rzeszów, Gać, Haczów, Cieszanów, Hyżne, Jodłowa, Kolbuszowa, Krasne, Świlcza i Zarszyn.

Sprawdzą urząd i zapytają o opinię

Gminy ubiegające się o certyfikat ?Przyjazna Polska? mogą wybrać jedną z dziewięciu kategorii tematycznych lub wziąć udział tylko w certyfikacji podstawowej. Podkarpackich samorządy w tym roku wybrały trzy spośród dziewięciu kategorii: ?Kraina historii i kultury?, ?Dobre miejsce zamieszkania?, ?Certyfikowana lokalizacja biznesu?. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy musieli wypełnić szczegółową ankietę dotycząca działalności gminy oraz ankietę właściwą dla danej kategorii tematycznej, jeśli ubiegają się o certyfikat tematyczny. Wszystkie ankiety zostały następnie sprawdzone i ocenione przez audytorów oraz Komisję Programu.

Teraz w gminach, które zakwalifikowały się do II etapu, odbędą się audyty. Niezależni audytorzy osobiście sprawdzą, czy deklaracje gmin i informacje zawarte w ankietach są zgodne ze stanem rzeczywistym. Podczas wizyty w gminie audytor odbędzie również spotkanie z osobami spoza urzędu. Mogą wziąć w nim udział m.in. przedstawiciele lokalnego biznesu, dostawcy mediów technicznych, reprezentanci mieszkańców i organizacji pozarządowych, urzędu pracy czy instytucji edukacyjnych i in. Celem takiego spotkania jest poznanie opinii poszczególnych grup interesariuszy na temat współpracy gminy ze społecznością i biznesem oraz spełniania przez nią standardów programu i wymogów certyfikacji tematycznej.

Laureatów poznamy jesienią

Decyzję o przyznaniu godła ?Przyjazna Polska? poszczególnym gminom podejmie na podstawie oceny ankiet i wyników audytu Kapituła Programu. Laureaci zostaną ogłoszeni jesienią podczas uroczystej gali w Warszawie z udziałem przedstawicieli władz centralnych, instytucji otoczenia biznesu oraz mediów. W ubiegłorocznej, I edycji Programu nagrody osobiście wręczył Laureatom Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki.

Szczegóły na www.przyjaznapolska.pl