Rzeszów

Dr Lech Żukowski, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji znalazł się w gronie 100 osób zakwalifikowanych do programu "TransFormation.doc". Program realizowany jest przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego. W konkursie startowało ponad 2 tys. osób z całej Polski. Dzięki wygranej wykładowca WSPiA wyjedzie na intensywny 3-tygodniowy kurs trenerski w ośrodku szkoleniowym Ivey Business School w Kanadzie.

Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany był w ramach projektu pt. "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami". Zgłosiło się do niego ponad 2 tys. doktorantów i młodych naukowców z całej Polski. Spośród nich wyłoniony tylko 100, którzy skorzystają ze specjalistycznych szkoleń w najlepszych ośrodkach na całym świecie. W gronie najlepszych osób znalazł się m.in. dr Lech Żukowski, psycholog i prawnik z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

To ogromne wyróżnienie - tłumaczy dr Lech Żukowski. - Aby zakwalifikować się do grona najlepszych, trzeba było przejść wieloetapowy, skomplikowany konkurs. Organizatorzy wymagali przesłania wielu stron materiałów. Każdy z kandydatów musiał udokumentować swoją karierę naukową oraz doświadczenie, jako trenera personalnego. W II etapie konkursu prowadzono z nami wideokonferencje i rozmowy rekrutacyjne. To był żmudny i bardzo długi proces. Dla mnie szczególnie trudny, bo w tym samym czasie przygotowywałem się do obrony rozprawy doktorskiej - mówi dr Lech Żukowski.

Dodaje, że jego wysiłek się opłacił, bo znalazł się w gronie 100 osób z całej Polski, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. - Dzięki temu w październiku tego roku wyjeżdżam na trzytygodniowe szkolenie do prestiżowej Ivey Business School w Kanadzie. Będzie to szkolenie trenerskie z zakresu tak zwanych kompetencji miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką. Po powrocie zdobytą wiedzę będę przekazywał studentom WSPiA podczas zajęć m.in. z Psychologii, Psychologii Stresu czy Komunikacji werbalnej i niewerbalnej - wylicza dr Lech Żukowski.

Dr Lech Żukowski od wielu lat pracuje w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Z wykształcenia jest psychologiem i prawnikiem. Zatrudniony jest w Katedrze Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii WSPiA. W lipcu tego roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych w naszej uczelni.

Projekt "TransFormation.doc" realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.