Rzeszów

W niedzielę po południu, 2 sierpnia 2015 roku, zakończył się trzydniowy kongres Świadków Jehowy w Hali na Podpromiu w Rzeszowie. Myśl przewodnia programu brzmiała: "Naśladujmy Jezusa!". Liczba obecnych wyniosła blisko 5 000 osób.

Kongres miał charakter otwarty i został poprzedzony trzytygodniową kampanią wręczania mieszkańcom Podkarpacia zaproszeń. Był to jeden z 33 podobnych kongresów zorganizowanych tego lata w 27 miastach naszego kraju. Program oprócz Polski zostanie też przedstawiony w 92 krajach świata w 347 językach, w tym w 55 językach migowych.

Szymon Taranda, rzecznik prasowy kongresu, mówi: "Myśl przewodnia tegorocznego kongresu kierowała uwagę na Jezusa Chrystusa jako postać powszechnie znaną oraz wzór do naśladowania dla każdego człowieka, niezależnie od wieku, pochodzenia czy wyznawanej religii. Trzydniowy program, składający się z 48 przemówień połączonych z wywiadami i scenkami, w ciekawy sposób omawiał fascynujące nauki Chrystusa, na przykład słynne Kazanie na Górze".

Dodał też: "Mówcy podkreślali praktyczne i ponadczasowe rady pomocne w wychowywaniu dzieci i zachowywaniu dobrych relacji w małżeństwie. Program został też wzbogacony o elementy interaktywne oraz wymowne, poruszające filmy, które ukazały, jak możemy odnieść pożytek z naśladowania Jezusa w codziennym życiu. W trakcie kongresu nie zabrakło ekscytujących momentów. Należał do nich między innymi chrzest 26 nowych wyznawców".

Świadkowie Jehowy, których w Polsce jest około 130 000, wierzą, że z zasad zawartych w Biblii można odnieść korzyść również obecnie. Dlatego ściśle ich przestrzegają. Uznają Biblię za źródło wiedzy o Stwórcy oraz praktyczny przewodnik, który pomaga prowadzić sensowne życie. Gdy w ich życiu pojawiają się problemy, szukają rozwiązania w Słowie Bożym. Należą oni do ogólnoświatowej organizacji liczącej ponad 8 milionów wyznawców w przeszło 230 krajach świata. Ich działalność, podobnie jak miniony kongres, jest finansowana z dobrowolnych datków. Chociaż nie angażują się w żadne konflikty społeczne oraz zachowują neutralność w sprawach politycznych, to nie izolują się od społeczeństwa - mieszkają w otoczeniu osób wyznających inną religię, spotykają się z nimi w szkole, w miejscu pracy i utrzymują z bliźnimi serdeczne stosunki.

Na temat prowadzonej przez nich działalności ewangelizacyjnej Szymon Taranda mówi: "Oczywiście wiemy, że ludzie na ogół mają własne przekonania religijne i że nie każdego interesuje to, co mówimy. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że nauki biblijne mają życiodajną wartość. Dlatego każdemu, kto ma takie życzenie, chętnie pomagamy lepiej poznać Pismo Święte, posługując się przy tym publikacjami wydawanymi w blisko 800 językach".

Wszystkie informacje na temat wierzeń i działalności Świadków Jehowy można znaleźć w ich oficjalnym serwisie internetowym www.jw.org, dostępnym w 700 wersjach językowych.