Rzeszów

Dziś i jutro na ulicach Rzeszowa oraz na drogach lokalnych powiatu ścigać się będą kierowcy uczestniczący w 24 Rajdzie Rzeszowskim. Z uwagi na to, że część rzeszowskich ulic i wiele odcinków lokalnych dróg zostanie wyłączona z ruchu, apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności.

Od dzisiejszego przedpołudnia do soboty, w Rzeszowie i okolicach odbędzie się 24 Rajd Rzeszowski. W Niechobrzu w rejonie Krzyża Milenijnego wyznaczony został odcinek testowy rajdu. W związku z tym, w piątek (7 sierpnia) w godzinach od 10.00 ? 13.00 nastąpią tam utrudnienia w ruchu na drogach gminnych, które częściowo będą zamknięte.


Dzień później (w sobotę 8 sierpnia) podobne utrudnienia wystąpią w okolicach Lubeni i Sołonki, gdzie rozegrane zostaną dwa odcinki specjalne przebiegające drogami gminnymi. Czas zamknięcia dróg przewidziany jest od godziny 7:00 do 15:00. 


Zalecane objazdy dla mieszkańców Lubeni:

od Rzeszowa i odwrotnie dla zachodniej części ? przez Babicę i Siedliska;
od Rzeszowa i odwrotnie dla wschodniej części ? przez Hermanową;
od Rzeszowa i odwrotnie dla południowej  części ? przez Straszydle, Sołonkę i Bliziankę, do Niebylca przez Babicę;

Zalecane objazdy dla mieszkańców Straszydla:

od Rzeszowa i odwrotnie dla zachodniej części ? jak dla południowej części Lubeni;
od Rzeszowa i odwrotnie dla wschodniej części ? przez Hermanową lub Błażową Dolną i Nowy Borek;


Zalecane objazdy dla mieszkańców Sołonki:

od Rzeszowa i odwrotnie dla zachodniej części ? przez Zaklikówkę;
od Rzeszowa i odwrotnie dla wschodniej części ? przez Bliziankę do Niebylca przez Babicę;


Również w sobotę odcinek specjalny został wytyczony na ulicach Rzeszowa w pobliżu CH Nowy Świat Rzeszów. Początek - ulica Krakowska od skrzyżowania z Aleją Wyzwolenia do skrzyżowania z Aleją Witosa, ul. Kotuli do skrzyżowania z ulicą Ustrzycką oraz ul. Ofiar Katynia do skrzyżowania z ul. Mikołajczyka. W związku z tym, od godziny 12:30 do 18:30 wymienione ulice będą zamknięte dla ruchu.


Zalecane objazdy od Krakowa w kierunku Przemyśla i Barwinka:

trasą S-19 i ul. Żołnierzy I-szej Armii Wojska Polskiego, Al. Wyzwolenia , ul. Okulickiego;


Zalecane objazdy w kierunku Krakowa:

ul. Okulickiego, Al. Wyzwolenia, ul. Żołnierzy I-szej Armii Wojska Polskiego i trasą S-19.