Rzeszów

W związku z wysokimi temperaturami występującymi na obszarze całego kraju Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Rzeszowa uprzejmie informuje:

- wodę pitną dla mieszkańców w przypadkach jej braku dostarcza Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. Potrzebę dostawy należy zgłaszać pod numerem telefonu 994 lub 17 850 96 66. 
Właściciele nieruchomości winni zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki do przechowywania wody,

- wodę dla celów gospodarczych (pojenie zwierząt) dostarczają jednostki ochotniczej straży pożarnej. Jednostki straży pożarnej nie będą zrzucać wody do studni.