Rzeszów

W najbliższą sobotę (29 sierpnia) oraz 5 września, w związku z wykonywaniem warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej, nastąpią okresowe zamknięcia ulic dla ruchu pojazdów.Dnia 29.08.2015r.:
-    w godz. 8.00-13.00 zamkniecie lewej jezdni (południowej) ul. Rzęcha na wysokości skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą. Brak możliwości przejazdu z ul. Rzęcha w kierunku ul. Gen. Maczka,
-    w godz. 10.00-16.00 zamknięcie lewej jezdni (południowej) ul. Rzęcha od ul. Ciepłowniczej do ul. Załęskiej co spowoduje okresowy brak możliwości dojazdu do firm Tuplex i Intercars oraz do ul. Spółdzielczej,
-    w godz. 13.00-18.00 zamknięcie lewej jezdni (południowej) ul. Rzęcha na wysokości skrzyżowania z ul. Załęską, co spowoduje brak możliwości wjazdu na południową część ul. Załęskiej w kierunku ul. Księżycowej.

Dnia 05.09.2015r.:
- w godz. 8.00-13.00 zamkniecie prawej jezdni (północnej) ul. Rzęcha na wysokości skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą co spowoduje brak możliwości przejazdu z ul. Rzęcha w kierunku Elektrociepłowni oraz oczyszczalni ścieków,
- w godz. 13.00-18.00 zamknięcie prawej jezdni (północnej) ul. Rzęcha na wysokości skrzyżowania z ul. Załęską co spowoduje brak możliwości przejazdu północną stroną ul. Załęskiej w kierunku zakładu karnego.