Rzeszów

Ponad 60 naukowców, sędziów, prokuratorów, kuratorów oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej i Policji z Polski, Węgier, Słowacji, Czech i Ukrainy weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej w WSPiA w Rzeszowie. Tematem dyskusji będą Aktualne problemy resocjalizacji w teorii i praktyce. Międzynarodowa konferencja naukowa odbędzie się w dniach 16 ? 18 września 2015 r. Przedsięwzięcie jest częścią obchodów 20-lecia Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Organizatorem konferencji naukowej nt. ?Aktualne problemy resocjalizacji. Teoria a praktyka? jest Kolegium Prawa oraz Zakład Kryminalistyki i Kryminologii WSPiA, oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie. Honorowy patronat nad konferencją sprawuje Ambasador Węgier w Polsce oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej w Polsce gen. Jacek Kitliński.

W konferencji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie uczestniczyć będą przedstawiciele nauki prawa karnego i kryminologii, organizacji pozarządowych zajmujących problematyką readaptacji skazanych. Swój udział zapowiedzieli także funkcjonariusze Służby Więziennej i Policji z Polski, Węgier, Słowacji, Czech i Ukrainy oraz sędziowie, prokuratorzy i kuratorzy.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących resocjalizacji skazanych, w szczególności młodocianych. Uczestnicy dyskutować będą m.in. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w świetle regulacji prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach, skuteczności programów skierowanych do osadzonych, kontroli zachowania skazanych, którzy opuścili zakład karny (dozór elektroniczny), a także zapobieganiu powracania do przestępstwa oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zapobiegania przestępczości.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in. wykładowcy WSPiA prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Czesław Kłak oraz ppłk Marek Grabek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Głos w dyskusji zabiorą przedstawiciele sądów i zakładów karnych z Podkarpacia m.in. SSO Robert Pelewicz, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wśród uczestników dyskusji są również funkcjonariusze Zakładów Karnych w Sátoraljaújhely, Miszkolcu, Preszowie oraz Lwowie.

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. ?Aktualne problemy resocjalizacji. Teoria a praktyka? rozpocznie się w środę 16 września o godzinie 10:00. Dyskusja potrwa do piątku 18 września. Obrady odbędą się w Sali 23 w budynku A Wyższej Szkoły Prawa i Administracji przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie.

Najbliższa konferencja to kolejne przedsięwzięcie zorganizowane i wspierane przez WSPiA nt. resocjalizacji skazanych. 4 listopada 2014 r. odbyła się konferencja nt. ?Problemy adaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne?. Honorowym patronem tego wydarzenia był prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA a przewodniczącym Rady Naukowej tej konferencji prof. Czesław Kłak, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA, który wygłosił referat nt. Izolacja postpenitencjarna.

Z kolei w dniu 25 lutego 2015 r. odbyła się w WSPiA ogólnopolska konferencja naukowa na temat ?Aktualne problemy resocjalizacji i wykonywania kary pozbawienia wolności. Rola i zadania Służby Więziennej?, podczas której prof. Czesław Kłak wygłosił referat nt. Resocjalizacja a izolacja postpenalna. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób ? pracowników naukowych, przedstawicieli organizacji społecznych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Policji, a także studentów i uczniów podkarpackich szkół średnich.