Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie otrzymał I miejsce w kategorii instytucja. Statuetkę wręczono podczas regionalnej gali konkursu "Lodołamacz 2015", która odbyła się 14 września.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie od 1999 r. zatrudnia osoby niepełnosprawne, prowadząc w tym zakresie bardzo konsekwentną politykę wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie. Obecnie spośród 696 pracowników 44 to osoby niepełnosprawne z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności, zajmujące różne stanowiska, w tym kierownicze, specjalistów (stan na 11 września br.). PUW posiada także infrastrukturę dostosowaną do potrzeb zatrudnionych niepełnosprawnych osób, a także niepełnosprawnych klientów, są to m.in. dojścia zapewniające dostęp do budynków, wyznaczone miejsca postojowe dla samochodów, odpowiednio dostosowaną stronę internetową, usługi ukierunkowane na potrzeby osób głuchoniemych i niedosłyszących.

Statuetkę podczas regionalnej gali odebrał dyrektor generalny PUW Janusz Olech.

W konkursie nagradzani są pracodawcy, którzy tworzą godne warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Podczas gali w Rzeszowie wręczono także nagrody i wyróżnienia dla pracodawców z wójewództwa podkarpackiego i lubelskiego w kategorii: zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy oraz tytuły honorowe: Super Lodołamacz 2015 i Lodołamacz Specjalny. 

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska gratulując wyróżnionym powiedziała, że zatrudniając osoby niepełnosprawne przełamują stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie. "Człowiek niepełnosprawny to pełnosprawny pracownik" - podkreśliła wojewoda.

"Lodołamacze" to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną staja się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby niepełnosprawnych.

Regionalna gala "Lodołamacze" odbyła się po raz 10. Patronat honorowy objęła wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.