Rzeszów

Laboratorium badań GMO powstało przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. To jedyna taka pracownia w strukturach wojewódzkich inspektoratów, a druga po centralnym laboratorium Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu.

W oficjalnym otwarciu, które odbyło się 17 września, wzięli udział wojewoda podkarpacki, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, parlamentarzyści i przedstawiciele adminsitracji zespolonej.

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska podkreśliła, że powstanie pracowni badań GMO w Rzeszowie to z jednej strony wyróżnienie i docenienie profesjonalizmu pracowników Inspektoratu, którzy przeprowadzają analizy w poszczególnych pracowniach laboratorium. Z drugiej zaś ? ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dalszego istnienia rolnictwa wolnego od GMO i żywności bez GMO. ?Dla nas konsumentów nie bez znaczenia jest fakt, że materiał roślinny jest wnikliwie badany i odpowiednio oznakowany, dzięki czemu w sklepie możemy podjąć świadomy wybór, jakie produkty żywnościowe chcemy kupić? ? dodała wojewoda. Dariusz Wiraszka, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaznaczył, że rola rzeszowskiej pracowni badań GMO znacznie wzrośnie w świetle projektowanej ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. ?Będziemy badać szereg roślin warzywnych, a także roślin ozdobnych pod kątem GMO? ? powiedział minister. Dodał, że otwarte dziś oficjalnie laboratorium służyć będzie rozwojowi rolnictwa na Podkarpaciu, a także w innych rejonach kraju. 

Laboratorium wykonuje analizy materiału roślinnego w kierunku wykrywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w materiale roślinnym kukurydzy z terenu województwa podkarpackiego, jak również z obszaru działalności pięciu Wojewódzkich Inspektoratów tj. białostockiego, warszawskiego lubelskiego, katowickiego i krakowskiego. Do tej pory przebadano łącznie 408 próbek, w tym 67 próbek z naszego terenu, co stanowi 4896 analiz laboratoryjnych. W jednej z próbek pochodzących z województwa podkarpackiego stwierdzono obecność, na niewielkim poziomie, modyfikacji genetycznej (MON 810).

Utworzona pracownia GMO to ciąg technologiczny składający się z pięciu pomieszczeń tj. homogenizacja próbek, izolacja DNA, master mix, elektroforeza i PCR (łańcuchowa reakcja polimeracy). Główne wyposażenie pracowni to: zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, wirówki, mikrowirówki, komory laminarne do PCR, nono drop, termomiksery, wytwornica lodu, 2 termocyklery, aparat do elektroforezy poziomej, system do analizy i dokumentacji żeli agarozowych, pipety automatyczne. Inwestycja kosztowała ponad 460 tys. zł, a środki pochodziły rezerwy celowej budżetu wojewody podkarpackiego, Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Starania o przeprowadzanie w Rzeszowie badań materiału roślinnego pod kątem modyfikacji genetycznych trwało od kilku lat. Od 2010 r. Wojewódzki Inspektorat posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, natomiast w listopadzie 2014 r. wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o wydanie zgody na zamknięte użytkowanie GMO. W lutym 2015 r. minister wydał pozytywną decyzję, a w kwietniu tego roku Inspektorat otrzymał nowy zakres akredytacji uwzględniający badania w kierunku GMO.