Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie znalazł się wśród laureatów ogólnopolskiej X edycji konkursu Lodołamacze 2015 zdobywając trzecie miejsce w kategorii Instytucja.

Brązowy medal i certyfikat odebrał dyrektor generalny PUW w Rzeszowie Janusz Olech podczas jubileuszowej gali, która odbyła się 29 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie od 1999 r. zatrudnia osoby niepełnosprawne, prowadząc w tym zakresie bardzo konsekwentną politykę wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie. Obecnie spośród 696 pracowników 44 to osoby niepełnosprawne z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności, zajmujące różne stanowiska, w tym kierownicze, specjalistów (stan na 11 września br.). PUW posiada także infrastrukturę dostosowaną do potrzeb zatrudnionych niepełnosprawnych osób, a także niepełnosprawnych klientów, są to m.in. dojścia zapewniające dostęp do budynków, wyznaczone miejsca postojowe dla samochodów, odpowiednio dostosowaną stronę internetową, usługi ukierunkowane na potrzeby osób głuchoniemych i niedosłyszących.

Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. Statuetkę "Lodołamacz 2015" Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie otrzymał podczas regionalnej gali, która odbyła się 14 września w Rzeszowie.