Rzeszów

W najbliższy czwartek 15 października 2015 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji otwarte zostanie bezpłatne Centrum Mediacji i Arbitrażu. Będzie to instytucja zajmująca się udzielaniem bezpłatnych porad dotyczących m.in. postępowania mediacyjnego i arbitrażowego. Otwarcie Centrum odbędzie się podczas rozpoczynającego się dziś (12 października) Tygodnia Mediacji, organizowanego w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia WSPiA.

Tydzień Mediacji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji odbędzie się w dniach od 12 do 17 października 2015 r. Organizowany jest przez Studenckie Biuro Porad Prawnych Klinika Prawa w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas Tygodnia Mediacji studenci będą udzielać bezpłatnych informacji na temat mediacji oraz innych form alternatywnego rozwiązywania sporów. Z porad można skorzystać w poniedziałek, środę, piątek i sobotę od godziny 10:00 do 14:00 oraz we wtorek i czwartek od godziny 14:00 do 18:00.

Tydzień Mediacji w WSPiA zorganizowany został w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który od 2005 r. obchodzony jest na świecie w każdy trzeci czwartek października. Z tej okazji w czwartek 15 października 2015 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji otwarte zostanie Centrum Mediacji i Arbitrażu. W ramach Centrum studenci udzielać będą bezpłatnych porad dotyczących m.in. możliwości skorzystania z postępowania mediacyjnego, przebiegu i skutków mediacji oraz praw i obowiązków osób biorących w niej udział, a także zasad i przebiegu postępowania arbitrażowego. Dyżury pełnić będą także zawodowi mediatorzy. Otwarcie Centrum Mediacji i Arbitrażu przy WSPiA odbędzie się o godzinie 12.30. Partnerem tej inicjatywy jest Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie.

Dodatkowo w czwartek 15 października w WSPiA odbędzie się seminarium naukowe pt.: "Mediacja - alternatywa dla tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości". Od godziny 10:00 naukowcy oraz studenci dyskutować będą m.in. o mediacji w postępowaniach sądowych, roli mediatora w rozstrzygnięciu sporu, mediacji w procesie karnym, w tym z punktu widzenia ochrony interesu pokrzywdzonego. Uczestnicy seminarium dowiedzą się także, kim jest mediator. W dyskusji oprócz studentów WSPiA głos zabiorą prof. Czesław Kłak, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA, SSO Grzegorz Maciejowski z Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wykładowca WSPiA oraz mgr Natalia Herodecka - Pasek, mediator, doktorantka WSPiA.

Jubileusz 20-lecia WSPiA

Tydzień Mediacji organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Z tej okazji w październiku uczelnia przygotowała wiele atrakcji. Odbędzie się m.in. Tydzień pomocy prawnej prowadzonej przez Klinikę Prawa WSPiA oraz dyskusja panelowa nt. "Formy pomocy prawnej w Polsce". Otwarte zostaną: "Kliniki Administracji WSPiA" oraz "Kliniki Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA". Odbędzie się także cyklu wykładów otwartych, który zainauguruje spotkanie z prof. Andrzejem Zollem nt. "Godność człowieka, jako fundament porządku społecznego"

WSPiA

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Uczelnia jest najstarszą Szkołą Wyższą na Podkarpaciu utworzoną w 1995 r. Uczelnia prowadzi studia w trzech Kolegiach Dydaktycznych. Kolegium Prawa, Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kolegium Administracji, Biznesu i Zarządzania. Studenci do wyboru mają cztery kierunki studiów Prawo (5-letnie studia magisterskie), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (studia I i II stopnia - licencjackie i magisterskie) oraz Administrację // Zarządzanie (studia I i II stopnia).

WSPiA jest także jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 19 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce.

Program seminarium naukowego pt.: "Mediacja - alternatywa dla tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości".

10.00 - Otwarcie seminarium

10.15 - 10.30 Mediacja - zagadnienia terminologiczne (prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA)

10.30 - 10.45 Mediacja w postępowaniach sądowych. Teoria a praktyka (SSO Grzegorz Maciejowski, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wykładowca WSPiA)

10.45 - 11.00 Mediator jako uczestnik postępowania sądowego (mgr Natalia Herodecka-Pasek, mediator, doktorantka WSPiA)

11.00 - 11.15 Kim jest mediator? (Anna Borkowska, Klinika Prawa WSPiA)

11:15 - 11.30 Postępowanie mediacyjne a proces sądowy (Anna Sikora, Klinika Prawa WSPiA)

11:30 - 11.45 Instytucja mediacji w procesie karnym (Maciej Piotrowski, Klinika Prawa WSPiA)

11:45 - 12.00 Sztuka mediacji (Magdalena Trzaska, Klinika Prawa WSPiA)

12.00 - 12.15 Mediacja w kontekście praw pokrzywdzonego (Agata Lizak, Klinika Prawa WSPiA)