Krosno

13 kwietnia 2016 roku miała miejsce ogólnopolska operacja Policji o krypt. „GLAS”, wymierzona w użytkowników Internetu, którzy sprowadzali i rozpowszechniali materiały z pornografią dziecięcą. Podczas działań zatrzymano 15 osób. Na Podkarpaciu sprawdzono jeden adres, zabezpieczono komputery i nośniki pamięci. Przesłuchano dwóch mieszkańców Krosna.

Powyższe działania Policji to efekt międzynarodowej współpracy polskich i niemieckich służb. W 2015 roku niemiecka Policja, monitorując Internet pod kątem rozpowszechniania pornografii z udziałem dzieci, wpadła na trop użytkowników z całego świata, którzy wymieniali się plikami o treściach pedofilskiej. Wśród tych osób byli również użytkownicy z Polski. Informacje te poprzez Biuro Interpolu w Wiesbaden trafiły do Komendy Głównej Policji.

Sprawą natychmiast zajęli się eksperci z Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Zaangażowani w przedmiotową operację zostali również funkcjonariusze z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej KGP, którzy ustalili, iż w przestępczym procederze brali udział użytkownicy z terenu całej Polski. Z uwagi na dużą skalę, a także charakter przestępczości oraz liczbę ustalonych użytkowników, wzorem doświadczeń z poprzednich operacji w dniu 13 kwietnia 2016 roku przeprowadzono skoordynowane działania policyjne na szczeblu ogólnokrajowym o krypt. „GLAS”.

W wyznaczonym dniu na terenie szesnastu województw przeprowadzono działania, skutkiem ich było podjęcie czynności procesowych wobec 50 osób. Już w trakcie pierwszych czynności 18 z nich przyznało się do winy tj. do sprowadzania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej. W co najmniej trzech przypadkach rozważane jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Na poczet przyszłych kar zajęto pieniądze w kwocie kilku tysięcy złotych. W sumie zatrzymano 15 osób, a 13 osobom przedstawiono łącznie 17 zarzutów.

Funkcjonariusze Policji przeprowadzili przeszukania w 50 miejscach (domy, mieszkania, siedziby firm, itd.) w wyniku czego zabezpieczyli bardzo dużą ilość sprzętu komputerowego oraz nośników danych. Łącznie zabezpieczono: 82 komputery (PC, laptopy i tablety), 60 dysków twardych, 87 pendrivów i kart pamięci oraz ponad 4205 płyt CD/DVD.

Podjęte przez policjantów czynności pozwoliły na zabezpieczenie znacznej ilości zdjęć oraz filmów z pornografia dziecięcą, która mogła trafić do Internetu. Materiał, który będzie poddany badaniu przez biegłych ekspertów, to ponad 44 000 GB danych, które mogą zawierać treści pornograficzne z udziałem dzieci. Zatrzymano 15 osób. 13 osobom przedstawiono 17 zarzutów.

Na Podkarpaciu ustalono jeden adres. Policjanci z Krosna, podczas przeszukania, zabezpieczyli komputery, tablet, nośniki pamięci, które mogą zawierać treści o charakterze pedofilskim. Urządzenia zostaną poddane specjalistycznym badaniom. Nikt nie usłyszał zarzutów, w charakterze świadka przesłuchano dwie osoby. 

Sprawy mają charakter rozwojowy, po opinii biegłych z zakresu informatyki kolejne osoby mogą usłyszeć zarzuty za rozpowszechnianie, sprowadzanie i posiadanie pornografii dziecięcej tj. z art. 202 § 3 i 4a kk, które to przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12. Sprawdzane będą również wątki tego, czy osoby zatrzymane nie współpracowały z innymi pedofilami z terenu Polski oraz innych krajów. Jest to kolejna operacja Polskiej Policji wymierzona w ten proceder i już druga w tym roku.