Przemyśl

Blisko 40 wystawców z różnych branż oraz szkoły wyższe z Podkarpacia zaprezentują swoją ofertę podczas największych w Przemyślu Targów Edukacji i Pracy. Impreza rozpocznie się w najbliższy piątek 22 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00. Do rozmów z pracodawcami zapraszamy do siedziby WSPiA w Przemyślu przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2.

Organizatorem imprezy, jak co roku jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz działający przy Uczelni Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct”. Patronat nad imprezą sprawuje Prezydent Miasta Przemyśla oraz Starosta Powiatu Przemyskiego. Przemyskie Targi Edukacji i Pracy to impreza cykliczna, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Co roku odwiedza ją około 1500 osób, które mogą zapoznać się z ofertami pracy w kraju i za granicą.

W tym roku odwiedzający będą mogli poznać oferty przygotowane przez blisko 40 wystawców m.in. agencje pośrednictwa pracy, służby mundurowe, instytucje państwowe, firmy z branży produkcyjno-usługowej oraz szkoły ponadgimnazjalne z Przemyśla i Uczelnie Wyższe z Podkarpacia.

Swoje oferty zaprezentuje m.in. HR Center, Akcja Job, Time2work, Pollux Agencja Zatrudnienia, GRH w Rzeszowie, PUP w Przemyślu, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Przemyślu oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Wśród wystawców jest także, PIP, Izba Celna w Przemyślu, Straż Miejska w Przemyślu, Bieszczadzki oddział Straży Granicznej, Komenda Miejska Policji w Przemyślu, WORD w Przemyślu i WKU w Jarosławiu. Na zwiedzających czekać będą również przedstawiciele m.in. firmy Sanmarks, Votum, Medipe i Promedica24.

Na targach niezabranie również stoisk uczelni z regionu i szkół ponadgimnazjalnych z Przemyśla. Swoją ofertę zaprezentuje również Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz działający przy Uczelni Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct i OHP w Przemyślu.

Głównym celem Przemyskich Targów Edukacji i Pracy jest promocja zatrudnienia oraz pomoc w aktywizacji zawodowej i stworzeniu płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy absolwentami szkół średnich i wyższych a pracodawcami. W czasie Targów można także uzyskać informację o perspektywach zdobycia wykształcenia i rozwoju swojej kariery.

Przemyskie Targi Edukacji i Pracy odbędą się w najbliższy piątek 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2. Do odwiedzania stoisk wystawców zapraszamy w godzinach od 10:00 do 13:00.

Szczegółowe informacje na temat wystawców można znaleźć na stronie www.europedirect-przemysl.wspia.eu/targi

targi p1