Przemyśl

Sześć „jednorękich bandytów" zatrzymali  podczas wspólnych działań funkcjonariusze Urzędu Celnego w Przemyślu oraz Komendy Miejskiej Policji. Maszyny służyły do urządzania nielegalnych gier hazardowych.

Funkcjonariusze prowadzili wspólne działania kontrolne na terenie Przemyśla 19 kwietnia br. Maszyny zostały zatrzymane podczas kontroli dwóch  lokali gastronomicznych na terenie miasta. 

Urządzenia działały wbrew obowiązującym przepisom ustawy o grach hazardowych.  „Jednoręcy bandyci" trafili do magazynu Służby Celnej, która prowadzi dalsze postępowania w tych sprawach. 

Zwalczając szarą strefę w zakresie gier hazardowych w ubiegłym roku funkcjonariusze  Służby Celnej w województwie podkarpackim zatrzymali  1580 automatów do gier. W samym tylko Przemyślu i terenie  powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego oraz  przeworskiego Służba Celna przeprowadziła w ubiegłym roku blisko 200 kontroli skutkujących zatrzymaniem 389 automatów.

Od początku tego roku funkcjonariusze Urzędu Celnego w Przemyślu podczas 44 działań kontrolnych zatrzymali 75 nielegalnych automatów do gier hazardowych. W samym tylko kwietniu br. celnicy z przemyskiego urzędu celnego dostarczyli do magazynów Służby Celnej 17 automatów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gry hazardowe na automatach dozwolone są wyłącznie w kasynach, na podstawie wcześniej uzyskanej koncesji. 

Służba Celna przypomina, że urządzanie lub prowadzenie gier na automatach wbrew przepisom Ustawy o grach hazardowych grozi sankcjami karnymi i administracyjnymi. Urządzający lub prowadzący gry na automatach wbrew przepisom ustawy podlegają dotkliwej karze grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie. 

Gry na automatach oraz gry on-line porównywane są do najcięższych uzależnień od narkotyków. Szacuje się, że co czwarty Polak w wieku 15 lat i więcej w ciągu ostatnich 12 miesięcy grał w gry na pieniądze.  Jak pokazują badania 7% uczniów ostatnich klas gimnazjów przyznaje, że korzysta z hazardu internetowego, co najmniej raz w tygodniu.