Przemyśl

36 przedmiotów o charakterze zabytkowym zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej na przejściu granicznym w Korczowej. Wśród nich były monety (najstarsza z 1772 roku), banknoty (korony austriackie z 1902 roku) oraz stary malowany na drewnie obraz.

15 sierpnia br. w godzinach popołudniowych na przejście graniczne w Korczowej wjechał ukraiński autokar. Podróżowało nim 42 osoby, wśród nich obywatel Stanów Zjednoczonych, w bagażu którego funkcjonariusze Służby Celnej wykryli przedmioty o charakterze zabytkowym. Podróżny nie zgłosił ich wcześniej do kontroli. Wśród nich były monety, banknoty oraz malowany na drewnie obraz przedstawiający wizerunek Matki Bożej z dzieciątkiem. 

41-letni mężczyzna wyjaśnił funkcjonariuszom Służby Celnej, że przedmioty kupił we lwowskim antykwariacie za kwotę około 400 zł. Przedmioty nabył dla siebie i nie wiedział, że na granicy będzie miał objąć je odpowiednią procedurą celną.

Wszystkie zakwestionowane przedmioty trafiły do magazynu Oddziału Celnego w Korczowej. Dokładna opinia co do charakteru zatrzymanych przedmiotów a także ich wartość będzie znana po ocenie dokonanej przez biegłych w trakcie toczącego się postępowania.  

c3

Zgodnie z polskim ustawodawstwem na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak taki przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej (tak jak w tym przypadku z Ukrainy) to należy taki przywóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną. Ponadto należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące wywozu dóbr kultury obowiązujące w państwie, z którego taki wywóz następuje. 

Szczegółowe informacje można uzyskać od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów