Kraj

Historia wydobycia węgla w Polsce rozpoczęła się w Kopalni Węgla Kamiennego Murcki w Katowicach na początku lat 50. XVII wieku. Wówczas na tym terenie rozpoczęły się działania odkrywkowe. Przez stulecia węgiel był kluczowym surowcem energetycznym dla Polski i nadal zaspokaja on 60% zapotrzebowania energetycznego naszego kraju (2008). Choć dla Polski węgiel jest surowcem strategicznym to na próżno szukać naszego kraju wśród największych producentów na świecie. W tym aspekcie prym wiodą: Chiny, Australia, USA, Indie i Rosja.

Czy wydobycie węgla kamiennego będzie rosło?

W ostatnich latach wiele krajów odeszło od elektrowni jądrowych na rzecz elektrowni w których surowcem wykorzystywanym do produkcji energii jest węgiel kamienny. Taki obrót spraw zaowocował zwiększeniem się wydobycia surowca, co nie jest bez znaczenia dla gospodarki naszego kraju. Dla Polski jest to ogromna szansa, gdyż zasoby węgla kamiennego szacowane są jako jedne z największych na świecie.

Jak wygląda sytuacja polskiego górnictwa?

Pomimo zwiększenia się wydobycia węgla na świecie, polskie górnictwo nie jest obecnie w najlepszej kondycji. Mamy duży problem ze sprzedażą surowca, eksport znacznie przewyższa import, a ceny węgla w Polsce systematycznie się podnoszą. Sytuacji nie polepsza opinia publiczna, która cały czas podkreśla, że sektor wydobycie węgla kamiennego jest sektorem schyłkowym. Łatwo jest wiec zauważyć, że dyskusja na temat dalszych perspektyw polskiego górnictwa jest wręcz niezbędna.

Czy jest jakaś alternatywa?

Złoża węgla w Polsce kurczą się w bardzo szybkim tempie, a zważywszy, że wg prognoz znaczenie tego surowca będzie coraz bardziej rosło powinniśmy zastanowić się w jaki sposób moglibyśmy polskie złoża węgla wykorzystywać efektywniej. Jedną z ciekawszych technologii jest technologia zgazowanie węgla, którym obecnie zajmuje się firma EnCoal Gasification >>. Firma postawiła sobie za cel wdrożenie metody przekształcania niskowartościowych materiałów węglowych w wysokiej jakości paliwa, produkty chemiczne i energię. Jeżeli technologia zostanie dopracowana i zainteresują się nią również inne firmy, będziemy mogli mówić o przełomie a polskie górnictwo będzie miało szansę na dalszy rozwój.