Czy wiesz, że...

Na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba osób chętnych do pracy z Ukrainy, zatrudnianych w Polsce, stale rośnie. Polscy przedsiębiorcy doceniają ich za pracowitość, wytrwałość, organizację pracy, doświadczenie i niskie koszty zatrudnienia.

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku są doceniani i traktowani podobnie jak Polscy fachowcy Wielkiej Brytanii. To solidni, doświadczeni i wielozadaniowi fachowcy, których ogromnym atutem jest niewielki koszt zatrudnienia. Na szczególne podkreślenie zasługuje również mobilizacja, jaką posiadają obywatele Ukrainy do wyjazdu zarobkowego do Polski, z którą sąsiadują od zachodu.

Zatrudnienie

Pracownicy ukraińscy często poszukują pracy jako pracownicy fizyczni oraz w branży gastronomicznej i mechanicznej. Rzadko spotyka się osoby, które poszukują i aplikują na stanowiska wyższego szczebla, choć ta zależność ostatnimi czasy się zmienia. Nasi rodacy coraz to częściej decydują się zatrudniać doświadczonych, kompetentnych, wykształconych programistów C++/C# czy też pracowników biurowych z Ukrainy.

Do końca obecnego roku, aby legalnie zatrudnić osobę z Ukrainy, należało wybrać się do PUP, gdzie składało się zaświadczenie o chęci powierzenia wykonania pracy Ukraińcowi. Po rozpatrzeniu tego oświadczenia i odebraniu go przez wnioskującego pracodawcę, mógł on skupić się na zatrudnieniu wybranego pracownika. Na tej podstawie pracownik z Ukrainy mógł ubiegać się o wizę roboczą.

Liczby

Liczby nie kłamią a od 2014 do 2015 liczba złożonych zaświadczeń o zatrudnienie pracowników Ukraińskich wzrosła dwukrotnie. W urzędach złożono ponad 700 tysięcy takich wniosków. Należy podkreślić, że Ukraińcy obecnie tworzą zdecydowaną większość wśród cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę na polskim rynku. Obecnie nie jesteśmy w stanie konkretnie ustalić ilu ich obecnie pracuje w naszym kraju, ponieważ żadnych statystyk w tej materii jeszcze nie przeprowadzono. Szacuje się, że może być ich nawet ponad 6 milionów.

Zmiany zatrudnienia od przyszłego roku

Od nowego roku zatrudnienie pracowników z Ukrainy stanie się o wiele trudniejsze, oraz droższe dla pracodawców. Według ostatnich doniesień resortu ds. pracy wprowadzone zmiany mają dotyczyć warunków pracy i płacy, które mają być ustalone na tym samym poziomie co dla pracowników krajowych. Pozwolenie na pracę zostanie sformalizowane i utracą ważność tzw. oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Na podstawie owego oświadczenie pracownicy z Ukrainy mogli być zatrudniani bez żadnych większych formalności. W zamian za cały proces związany z oświadczeniami otrzymamy 2 typy zezwoleń. Pierwszym zezwoleniem jest "praca sezonowa", zostaje ono wydane na okres ośmiu miesięcy oraz drugie to "praca krótkoterminowa", na sześć miesięcy.