Kraj

Choć trudno w to uwierzyć, to mieszkańcy północnej i zachodniej części Chin byli pierwszymi, którzy rozpoczęli systematyczne wykorzystywanie węgla. Potencjał surowca został przez nich wykorzystany już 3,5 tys. lat temu, czyli na długo przed rozpoczęciem rewolucji przemysłowej. Chiny nieprzerwanie wykorzystują ten surowiec jako źródło energii i obecnie są światowym liderem zarówno, jeżeli chodzi o wydobycie, jak i o zużycie węgla.

Nowa technologia, wykorzystująca polskie pokłady węgla

Choć na świecie istnieje kilkaset instalacji przemysłowych, które przetwarzają materiały węglowe na syngaz, w Polsce nie zrealizowano jeszcze żadnego podobnego projektu. Firmą, próbującą zmienić obecną sytuację jest EnCoal Gasification Sp. z o.o., która stara się wdrożyć na terenie naszego kraju technologię zgazowania węgla i materiałów węglowych z wykorzystaniem krajowych złóż węgla. Według spółki, to właśnie ZGAZOWANIE WĘGLA jest szansą na rozwój polskiego górnictwa.

Rewolucja przemysłowa, a wydobycie węgla kamiennego

W Anglii już pod koniec XVI wieku, dzięki rozwojowi technologicznemu i gospodarczemu, narastał kryzys energetyczny. To właśnie w tym czasie rozpoczęto masowe wydobycie węgla kamiennego, które było surowcem łatwo dostępnym. Wydobycie węgla na masową skalę umożliwiło rewolucję przemysłową w XVIII wieku, której zawdzięczamy m.in. powstanie prawa pracy, powstanie i rozwój kolei, rozwój komunikacji miejskiej, mechanizację rolnictwa a także skoncentrowanie ludności wokół dużych miast.

Jak wydobycie węgla wygląda w Polsce?

Choć wydobycie węgla w naszym kraju miało swój początek w XVI wieku, jego rozwój nastąpił wraz z rozwojem hutnictwa w wieku XVIII – kopalnia odkrywkowa w Murckach, w której wydobycie podziemne rozpoczęło się w 1755 roku.

Obecnie jesteśmy największym producentem węgla kamiennego. To właśnie w naszym kraju znajdują się również jedne z największych złóż tego surowca. Nic więc w tym dziwnego, że to właśnie węgiel jest naszym surowcem strategicznym, zaspokajającym 60% zapotrzebowania energetycznego naszego kraju – dane z 2008 roku. Ciekawostką jest fakt, że największe złoża węgla zlokalizowane są nie na Górnym Śląsku, lecz w województwie Lubelskim.