Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją” i Miejska Biblioteka Publiczna –Filia w Nowosielcu w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu realizują projekt „Huta Młodych Artystów”.

Celem projektu jest rozwijanie uzdolnień artystycznych i pobudzanie do kreatywnego działania dzieci oraz podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców na temat wychowania sztuką i literaturą. Cykl zajęć pozalekcyjnych obejmują: warsztaty literackie, plastyczne i teatralne prowadzone przez specjalistów, którzy zawodowo zajmują się teatrem, rękodziełem i literaturą. Projekt skierowany jest do 45 uczniów w wieku od 6-12 lat. Chętnych nie brakuje i nic dziwnego biorąc pod uwagę, że stałych zajęć artystycznych z teatru jako obowiązkowego przedmiotu nauczania nie ma. Brak jest stałych zajęć prowadzonych przez specjalistów, którzy określali, by indywidualne umiejętności i predyspozycje twórcze u dzieci.

Pierwsze warsztaty literackie z elementami biblioterapii już się rozpoczęły. W trakcie zajęć uczestnicy nie tylko integrują się, w grupie, ale również kształtują empatie i rozpoznają emocje. Pozostałe warsztaty plastyczne i teatralne już w krótce. Projekt zakończy się wernisażem prac wykonanych przez uczestników zajęć i przedstawieniem teatralnym, które odbędzie się 12 października. Koordynatorem projektu jest Anna Ulewicz. Zadanie realizowane w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Regionalnym operatorem programu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.

huta plakat druk