J. Jodłowski, Starosta Rzeszowski, odbiera gratulacje.

Rzeszów

Starostą Rzeszowskim kadencji 2018 – 2023 ponownie został Józef Jodłowski. Taka decyzja zapadła na posiedzeniu pierwszej po wyborach samorządowych sesji (23.11.br.), podczas której wybrano także Zarząd Powiatu oraz przewodniczącego Rady Powiatu.

Decyzją nowej Rady Powiatu J. Jodłowski funkcję starosty objął już po raz piąty z rzędu. Wicestarostą ponownie został Marek Sitarz. W Zarządzie Powiatu zasiądą także: Lucyna Sokołowska, Tadeusz Pachorek oraz Jan Sieńko. Przewodniczącym Rady został Tomasz Wojton. Funkcję wiceprzewodniczących pełnić będą: Jerzy Bednarz oraz Tadeusz Chmiel.

- Służba mieszkańcom powiatu polega na skutecznym realizowaniu ich oczekiwań. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim wyborcom za zaufanie oraz za to, że nasze dotychczasowe działania na rzecz poprawy warunków życia zostały zauważone i docenione – mówi J. Jodłowski, starosta.

Dla lokalnej społeczności
Społeczne oraz gospodarcze efekty dotychczasowych działań Starostwa Rzeszowskiego na rzecz lokalnej społeczności widoczne są w różnych dziedzinach życia. Podajemy przykłady.


Powiat Rzeszowski jako jedyny w Polsce uzbroił własne tereny inwestycyjne pod nazwą PNT „Rzeszów Dworzysko”. Powstające tutaj firmy zatrudnią ok. 3 tys. osób. Tylko w trakcie kadencji 2014 – 2018 na 550 km dróg powiatowych przeznaczono ponad 121 mln zł.  W Błażowej wybudowano most kompozytowy będący innowacyjną konstrukcją w skali Europy.

SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie - prowadzony i nadzorowany przez Starostwo - to jedyna w województwie i jedna z pierwszych w kraju nowoczesnych placówek przeznaczonych dla osób chorych m.in. na Alzheimera. W SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie pacjenci mogą korzystać z usług nawet kilkudziesięciu specjalistów, co jest rzadko spotykanym udogodnieniem.

„Powiatowe” szkoły dopasowują ofertę edukacyjną do rynku pracy, a Starostwo dba o to, aby baza edukacyjna tych szkół spełniała wszelkie oczekiwania nowoczesnego szkolnictwa. Dzięki temu absolwenci mają dużo większe szanse na znalezienie zatrudnienia w wymarzonym zawodzie.

Rada Powiatu po wyborach samorządowych
J. Jodłowski, Starosta Rzeszowski, wielokrotnie podkreślał w wystąpieniach publicznych i wywiadach, że Rada Powiatu, mimo rozbieżnych czasem opinii lub odmiennych sympatii politycznych, zawsze powinna wypracować kompromis, bo – tu cytat – razem można więcej. Z taką filozofią współpracy zgadzają się również nowo wybrani radni powiatowi.

W wyniku ostatnich wyborów samorządowych liczba radnych PiS, którzy znaleźli się na 29-osobowej liście Rady Powiatu, wzrosła do 22. Dotąd było ich 18. PSL zdobyło 5 mandatów, Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 2.

- Mandat zaufania, który otrzymaliśmy od wyborców to swego rodzaju umowa dwustronna. Mieszkańcy podpisali się pod nią w dniu wyborów, 21 października, a Rada Powiatu 23 listopada, czyli w dniu złożenia ślubowania i powołania Zarządu Powiatu. Zapewniam, że dotrzymamy tej umowy, czyli będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, aby nasz Powiat rozwijał się równie dynamicznie jak do tej pory – mówi J. Jodłowski, starosta.