Rzeszów

Stopa bezrobocia w całym województwie podkarpackim wynosi 8,5%. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jest 12 670 ludzi zarejestrowanych jako bezrobotnych, w tym 6660 kobiet oraz 6010 mężczyzn. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma 1301 zarejestrowanych.

Tak jak w całej Polsce, tak samo w Rzeszowie są zawody, w których łatwo będzie znaleźć pracę. Jakie to są zawody i kto nie będzie się musiał martwić o zatrudnienie? (Dane ze strony http://rzeszow.praca.gov.pl).

Witryna internetowa Barometr zawodów (https://barometrzawodow.pl) przygotował specjalne zestawienie zawodów, które są poszukiwane w stolicy województwa Podkarpackiego. Przede wszystkim brakuje rąk do pracy na budowach. Pracodawcy poszukują betoniarzy, zbrojarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, murarzy, tynkarzy,spawaczy. Na terenie całej Polski można odczuć brak absolwentów zawodowych szkół zasadniczych. Związane jest to między innymi z brakiem kadry nauczycielskiej, która powoli przechodzi już na zasłużone emerytury. Deficyty można zaobserwować także w logistyce i transporcie, gdzie nie ma odpowiedniej ilości kierowców ciężarowych i ciągników siodłowych. Może to być spowodowane brakiem potrzebnych umiejętności (prawo jazdo kategorii D) oraz pozwoleń. W służbie zdrowia poszukiwane są pielęgniarki i położne z doświadczeniem, jednak niskie płace sprawiają, że część osób wyjechało za granicę i tam pracuje głównie jako opiekunowie nad osobami starszymi. Na brak pracy w Rzeszowie nie będą mogli narzekać nauczyciele przedszkolni, kucharze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, kierownicy budowy, projektanci i administratorzy baz danych oraz samodzielni księgowi ze znajomością języków obcych.

Niestety nie w każdym zawodzie sytuacja przedstawia się tak dobrze. W Rzeszowie w pewnych sektorach można zanotować nadwyżkę kandydatów, którzy będą mieli trudności ze znalezieniem pracy. Są to między innymi ekonomiści, architekci krajobrazu, filozofowie, historycy, politolodzy, kulturoznawcy, plastycy, dekoratorzy wnętrz oraz konserwatorzy zabytków, pracownicy przetwórstwa spożywczego, socjolodzy i specjaliści ds. badań psychologiczno-społecznych, technicy informatycy, a także specjaliści technologii żywności i żywienia.

W przypadku tych zawodów polecane jest ciągłe doszkalanie swoich umiejętności lub nawet przekwalifikowanie się.

Artykuł przygotowany przy pomocy Portalu Praca.pl posiadającego Oferty Pracy w Rzeszowie