Turystyka

Rozwijająca się turystyka przyczynia się do coraz większego zanieczyszczenia środowiska. Wielu żeglarzy nie zwraca uwagi na podstawowe zasady dotyczące ochrony środowiska. Chcąc dać dobry przykład początkującym żeglarzom, mazurska Szkoła Żeglarstwa PuntoVita zwraca szczególną uwagę na wyrobienie prawidłowych nawyków u uczestników rejsu. Przede wszystkim pamiętamy o segregacji śmieci, nie używamy chemicznych środków czystości w jeziorach. Pamiętamy również o tym, że żeglarstwo polega na napędzaniu jednostki pływającej za pomocą żagli a nie silnika spalinowego.

Żeglarstwo jako najbardziej ekologiczny sposób przemieszczania się i podróżowania

Na naszych obozach żeglarskich praktykujemy żeglarstwo z prawdziwego zdarzenia. Jeśli pogoda pozwala, wykorzystujemy siłę wiatru do napędzania naszych jachtów. Z silników korzystamy wyłącznie w trakcie wykonywania manewrów portowych i w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Dzięki temu zmniejszamy emisję spalin i zużycie energii. Żeglarskie obozy wędrowne dla młodzieży, to najbardziej ekologiczny sposób na zwiedzanie różnych miejsc.

Nieużywanie silników spalinowych w strefach zakazanych

Na Mazurach znajdziemy kilka stref objętych rezerwatem, w których zabronione jest używanie silników spalinowych. Do takich obszarów należy m.in. Jezioro Dobskie. Na naszych rejsach przestrzegamy przepisów. W obszary chronione wpływamy wyłącznie na żaglach w sprzyjających warunkach. Postoje „na dziko” organizujemy wyłącznie poza rezerwatami przyrody.

Segregacja odpadów w trakcie naszych imprez

Staramy się możliwie ograniczyć ilość odpadów na naszych rejsach żeglarskich. Na zakupy chodzimy z własnymi plecakami i torbami materiałowymi tak, aby zminimalizować użycie foliowych toreb. Na każdym obozie żeglarskim organizowanym przez Szkołę Żeglarstwa PuntoVita, każda załoga ma obowiązek segregacji śmieci. W trakcie żeglugi przestrzegamy zasady: nie wyrzucaj śmieci za burtę. Resztki jedzenia, kawałki plastiku to nie jest odpowiednie pożywienie dla ryb i ptaków.

Racjonalne gospodarowanie żywnością – zaopatrzeniem

Posiłki planujemy z wyprzedzeniem tak, aby kupić dokładnie to, co jest potrzebne. Zaopatrzenie dowożone jest co dwa dni po to, aby jeść zawsze świeże produkty i nie musieć robić wielkich zapasów. Dzięki temu unikamy sytuacji, w których psuje nam się jedzenie lub musimy je wyrzucić, bo jest go za dużo. Nad planowaniem zapotrzebowania czuwają zawsze doświadczeni sternicy, sporządzając listę zakupów. Po zakończonym rejsie żywność, która nam zostaje, jest umieszczana w tzw. „lodówkach społecznych”. Ekomarina w Giżycku posiada taką lodówkę. Mogą z niej później skorzystać osoby potrzebujące. Robiąc zapasy wody mineralnej wybieramy butelki o dużej pojemności, najczęściej 5 litrowe. Dzięki temu redukujemy ilość plastiku.

sprzatanie smieci

Postoje na dziko, niezaśmiecanie, sprzątanie lasów i wysp

Organizując postoje „na dziko” zawsze dbamy o porządek. Podczas wspólnych ognisk w kilku miejscach rozstawione są worki na śmieci, każdy uczestnik ma obowiązek pilnować porządku. Nie chcemy przecież zostawić po sobie bałaganu lecz miejsce czyste po to, aby kolejne osoby mogły się cieszyć pięknem natury, a nie widokiem na stertę śmieci. Często również organizujemy akcje sprzątania i w trakcie zwiedzania dzikiego lądu staramy się zebrać i posegregować jak najwięcej odpadów.

czyszczenie na jachcie

Podczas postojów na dziko nie używamy nigdy środków chemicznych w wodzie. Wszelkich kosmetyków do kąpieli używamy w portach pod prysznicem a nie w jeziorze. Jeśli już chcemy zażyć kąpieli w jeziorze, używamy do tego naturalnych środków czystości. To samo dotyczy wszelkich detergentów. Naczynia zmywamy w portach, w wyznaczonych do tego miejscach, a nie w wodzie z jeziora. Będąc w lesie nie hałasujemy, żeby nie płoszyć zwierząt. Dzięki temu niektóre z nich możemy obejrzeć nawet z bliska, zaciekawione same zaglądają do naszych jachtów.

Szkoła żeglarska PuntoVita zwraca szczególną uwagę na zachowania proekologiczne. Chcemy żyć w zgodzie z naturą i podziwiać jej piękno, a nie ją zaśmiecać. Nasi kursanci od początku wyrabiają w sobie dobre nawyki. Uczymy załogantów racjonalnie korzystać z energii, minimalizować ilość spalin oraz dobrze planować zapotrzebowanie żywnościowe. Dzięki temu ze Szkoły PuntoVita wychodzą nie tylko zdolni żeglarze, ale również ludzie dbający o środowisko.

https://lider-zeglarstwa.pl/