Zdrowie

Jeszcze stosunkowo niedawno nie mówiło się tyle i nie pisało o problemach z rozwojem mowy u dzieci. Tymczasem kłopotów na tym tle jest sporo i świadomość problemu rośnie od 20-30 lat. Coraz więcej lekarzy zwraca uwagę na to, że jeśli dziecko między 2. a 3. rokiem życia nie zaczyna swobodnie składać choć prostych zdań, aby werbalnie komunikować się z otoczeniem, to należy je zdiagnozować pod tym kątem. Zazwyczaj dziecko w pierwszej kolejności trafia wtedy do logopedy.

Kim jest logopeda?

Aby kontaktować się z otoczeniem, niezbędny jest prawidłowy rozwój mowy. Dzisiaj coraz więcej lekarzy, pedagogów czy psychologów odchodzi od stwierdzeń typu:

  • chłopcy zaczynają mówić później
  • rozgada się, jak pójdzie do przedszkola
  • każde dziecko zaczyna mówić w swoim czasie.

Jeśli w wieku 2-2,5 roku brak odpowiedniego rozwoju mowy, dziecko powinno trafić do logopedy. Kiedyś powszechnie uważało się, że logopeda ma pomóc przede wszystkim w prawidłowej wymowie. Jest to jednak poważne niedomówienie. Specjalista ten pomaga pokonać także pewne bariery językowe, w tym wynikające z różnych problemów neurologicznych czy psychologicznych. Zwraca uwagę na rozwój aparatu mowy i jest w stanie pomóc w zdiagnozowaniu, na jakim tle dane dziecko ma problem z mówieniem. Pod opiekę logopedów trafiają zarówno dzieci, jak i dorośli.  Logopeda pomaga nauczyć się odpowiedniej komunikacji werbalnej osoby z różnymi przypadłościami, jak afazja czy spektrum autyzmu i nie tylko.

Czy logopedia ma przyszłość?

Wraz z biegiem czasu rośnie świadomość różnych przypadłości - w tym neurologicznych - które powodują problemy z komunikacją werbalną. Pomoc logopedy staje się nieodzowna w coraz większej liczbie przypadków, a to oznacza, że potrzeba coraz więcej logopedów i zawsze będą oni mieli co robić w życiu zawodowym. Dlatego właśnie logopedia to kierunek przyszłościowy, dający szansę na rozwój zawodowy oraz stałe i pewne zatrudnienie.

Kto może zostać logopedą?

Aby móc pracować w tym charakterze, należy:

  • ukończyć studia I lub II stopnia o specjalności logopedia (uzyskanie tytułu licencjata albo magistra) albo
  • ukończyć studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu magistra oraz na kierunku logopedia studia podyplomowe.

Jeśli jednak chodzi o nauczyciela logopedę, osoba taka musi:

  • ukończyć studia wyższe  na kierunku wymaganym w konkretnym rodzaju szkoły
  • ukończyć studia logopedyczne I stopnia lub podyplomowe w tym kierunku
  • posiadać uprawnienia pedagogiczne.

Jak zrobić podyplomowe studia pedagogiczne, gdy brakuje czasu?

Nie każdy decyduje się zostać logopedą jeszcze przed maturą. Czasem decyzja o takiej drodze zawodowej przychodzi z czasem. Wtedy odpowiednim rozwiązaniem są stosowne studia podyplomowe. Trwają one krócej niż studia I czy II stopnia i kończą się uzyskaniem stosownego świadectwa. Zdarza się jednak, że chętny do podjęcia takich studiów mieszka daleko od uczelni prowadzącej taki kierunek albo dysponuje małą ilością wolnego czasu. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest logopedia online.

Już od pewnego czasu przynajmniej niektóre uczelnie wyższe proponują studia podyplomowe prowadzone w trybie online. Dzięki temu można uczestniczyć w zajęciach np. z domu lub z innego miejsca z dostępem do Internetu. Do szkół, które polegają wyłącznie na tego typu organizacji zajęć należy choćby Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych.

Logopedia jest kierunkiem przyszłościowym, gdyż dzięki  rozwojowi medycyny jesteśmy coraz bardziej świadomi różnych przyczyn nieprawidłowego rozwoju mowy, jego opóźnień lub wręcz braku. Dzięki odpowiedniemu logopedzie, można ten stan poprawić i dać danej osobie szansę na przynajmniej w miarę normalne życie.

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe/studia-nauczycielskie/logopedia/