Rzeszów

We wtorek 26 września br. podczas Walnego Zgromadzenia Związku Gmin PKS rozmawiano o planach zakupowych, a także innych działaniach koniecznych do dalszego rozwoju transportowego gmin związkowych. Rozpatrywano również wniosek dotyczący odwołania członka Zarządu ZG PKS w Rzeszowie Sławomira Porady. W głosowaniu członków związku Wiceprzewodniczący uzyskał silny mandat poparcia.

Plany rozwojowe ZG PKS

ZG PKS intensywnie modernizuje posiadane autobusy, a także realizuje szereg innych inwestycji, które mają na celu wzmacnianie jakości świadczonych usług. Wdraża i usprawnia system informacji pasażerskiej. Zarząd Związku aplikuje o dofinansowanie, które pozwoli na wymianę taboru oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną we wszystkich możliwych programach. Obecnie zostały złożone wnioski na dofinansowanie do zakupu 30 autobusów (23 CNG i 7 elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz pojazd techniczny) w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ostatnim okresie złożone zostały również wnioski na zakup taboru autobusowego w ramach „Polskiego Ładu”. W ramach edycji 6 PGR, Związek otrzymał promesę potwierdzającą uzyskanie dofinansowania w wysokości 1 960 000 zł na zakup 4 autobusów do 30 osób z funkcjonalnością przewozu osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Zarządu ZGPKS Remigiusz Wzorek wskazuje: Delegaci podczas ostatniego zgromadzenia potwierdzili, że kierunki realizowane przez zarząd są właściwe, a decyzje przez nas podejmowane służą mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku. Jest to ważne szczególnie dlatego, że obecnie jesteśmy na etapie ogromnych inwestycji w tabor, a przed nami rozwój i budowa dworca, co jest efektem porozumienia z władzami miasta Rzeszowa. Programy do których aplikujemy są tak skonstruowane, że wymagają niezwłocznego przystąpienia do przygotowywania dokumentów oraz postępowań przetargowych. Jeżeli Związek uzyskałby dofinansowanie zarówno z KPO jak i Polskiego Ładu czeka nas 7 dużych przetargów.

Wniosek o zmianę członka Zarządu

Podczas zgromadzenia dyskutowany był również wniosek o odwołanie członka zarządu. W przeprowadzonym głosowaniu Sławomir Porada otrzymał silny mandat do dalszego sprawowania funkcji. Komentując decyzję członków Związku Wiceprzewodniczący stwierdził: Faktycznie wójt Gminy Trzebownisko, doprowadził do odwołania mnie przez Radę Gminy Trzebownisko z funkcji delegata mojej gminy do zgromadzenia ZGPKS. Jednocześnie Władze Gminy Leżajsk zaproponowały mi reprezentowanie tej Gminy i jednogłośnie uczyniły delegatem. Bycie delegatem, zgodnie ze statutem ZG PKS jest bezwzględnym warunkiem do sprawowania funkcji w Zarządzie ZG PKS w Rzeszowie. Podkreślam jednak, że jako członek Zarządu, reprezentuję wszystkie 18 Gmin i dbam wraz z całym Zarządem o rozwój komunikacji publicznej na terenie całego związku. Istotne jest aby w ostatnich miesiącach kadencji władz ZG PKS zachować ciągłość i kontynuację obecnych projektów. Jestem usatysfakcjonowany z merytorycznego uznania i dużego mandatu zaufania, który otrzymałem podczas głosowania od wójtów i burmistrzów Gmin Związkowych. To dowód na to, że merytoryka i efekty pracy zostały uznane przez delegatów jako podstawowy czynnik oceny mojej osoby.