Fot. Tadeusz Poźniak

Rzeszów

Ponad 80 milionów złotych wydał w ostatnich trzech latach na inwestycje Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów. Lotnisko w najbliższych latach ma równie ambitne plany inwestycyjne.

 

– W takie miejsca lekką ręką się inwestuje, bo wie się, że te środki, które z budżetu województwa będą skierowane, nie zostaną zmarnowane, a będą mnożyły efekty i dodawały, nie tylko lotnisku, ale całej gospodarce Podkarpacia nowych impulsów i stymulacji – mówił podczas konferencji prasowej Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Przypomniał, że samorząd województwa jest większościowym udziałowcem w spółce lotniskowej, wspominał również o zabiegach, jakie podejmował w Komisji Europejskiej, kiedy regionalne porty borykały się z problemami podczas pandemii covid-19. Podkreślił, że samorząd realizuje także wiele innych inwestycji wokół lotniska, jak chociażby drogowych, czy kolejowych, jak połączenie w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Władysław Ortyl chwalił zarząd portu i pracowników lotniska za codzienne starania.

Prezes lotniska Adam Hamryszczak, przedstawiając realizację programu inwestycyjnego na lata 2021-2023 powiedział: – Zrealizowaliśmy w ostatnich latach kilkanaście niezwykle ważnych dla lotniska inwestycji o łącznej wartości 55,7 mln zł. Warto podkreślić, że program był współfinansowany przez Polskie Porty Lotnicze, który przekazał na jego realizację 38,6 mln zł, zaś Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka wyasygnował ze środków własnych kwotę 17 mln zł. Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w pełnym zakładanym zakresie, planowanym terminie i przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.

W ramach tego programu zrealizowano inwestycje w trzech grupach – bezpieczeństwo (28,9 mln zł), ochrona środowiska (24,8 mln) i cyfryzacja (1,8 mln). Największe kwoty przeznaczone zostały na zakupy pojazdów i maszyn na potrzeby portu, rozbudowę stacji paliw lotniczych oraz budowę stacji magazynowania oraz tankowania pojazdów, zakup cystern lotniskowych, zakup maszyn do utrzymania nawierzchni drogowych i lotniskowych, modernizację systemu retencji wody przez budowę grawitacyjnego kolektora kanalizacji deszczowej, modyfikację systemu BHS, zakup tomografu oraz systemu sterowania taśmociągami, wymianę oświetlenia na LED-owe na drodze startowej, drogach kołowania, płytach postojowych, w terminalu oraz budynku administracji.

– Port zrealizował także kilka znaczących inwestycji, w całości finansowanych ze środków własnych. Łączna kwota dodatkowych zadań wyniosła ponad 25 mln, co oznacza, że w ostatnich trzech latach spółka zrealizowała inwestycje na łączną kwotę ponad 80 mln zł – mówił Adam Hamryszczak, który wśród najważniejszych inwestycji własnych wymienił budowę parkingu długoterminowego na 458 miejsc oraz zakup pojazdów i sprzętów do obsługi handlingowej, w szczególności służących do realizacji operacji cargo.

W trakcie konferencji była też mowa o planach inwestycyjnych lotniska na najbliższe lata.

– Spółka przygotowała nowy biznesplan, który w swojej długoterminowej perspektywie zakłada dynamiczny rozwój w obszarze ruchu pasażerskiego oraz towarowego. Do jego realizacji niezbędna jest odważna i odpowiedzialna polityka inwestycyjna. Na lata 2024-2025 spółka zaplanowała szereg zadań, które pozwolą na zmodernizowanie istniejących obiektów do światowych standardów w zakresie infrastruktury, technologii, czy bezpieczeństwa – wskazała wiceprezes Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Zapowiedziała, że będą to inwestycje widoczne dla pasażerów, które unowocześnią całą ścieżkę ruchu pasażerskiego na lotnisku, a jednocześnie usprawnią obieg ruchu towarowego

– Aktywnie poszukujemy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowując dokumentację projektową jesteśmy gotowi do skutecznego aplikowania.. Pierwszym, do którego Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka przystąpił jako jeden z nielicznych portów regionalnych w Polsce był, ogłoszony w tym roku, nabór do programu FEnIKS – poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W ramach tego naboru lotnisko w Jasionce złożyło trzy projekty na łączną kwotę ponad 50 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to nieco ponad 31 mln zł. Realizacja przedmiotowych projektów pozwoli na poprawę ochrony i bezpieczeństwa w obszarze obsługi ruchu pasażerskiego, zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego Portu Lotniczego, poprawę bezpieczeństwa w zakresie ruchu towarowego oraz osobowego.

– W najbliższych latach, oprócz zakupu nowoczesnych skanerów CT, dzięki którym pasażerowie nie będą musieli wyciągać płynów i elektroniki z bagażu podręcznego, planujemy również w terminalu umieścić paczkomat dla rzeczy, których nie można zabrać na pokład samolotu – zapewnił prezes Adam Hamryszczak.

– Dynamiczny rozwój Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w zakresie obsługi ruchu pasażerskiego oraz towarowego powoduje, że niezbędne są inwestycje zarówno w obszarach infrastruktury terminalowej, ale także cargo i zadań związanych z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem. Wiele z tych inwestycji będzie funkcjonowało w tle, ale niektóre z nich będą widoczne dla wszystkich korzystających z naszego lotniska – dodawał Bartosz Górski.

– Spółka w najbliższych dwóch latach planuje sfinalizować nie tylko duże inwestycje, ale także dziesiątki mniejszych i większych zakupów, których realizacja wymaga odpowiedniego planowania oraz konsekwentnego i odpowiedzialnego zespołu specjalistów, zarówno w obszarze zarządzania, inżynierii oraz komercji – kontynuował wiceprezes Bartosz Górski.

Lotnisko, wspólnie z firmą Baltona, planuje jeszcze w sezonie letnim zakończyć modernizację strefy komercyjnej i budowę sklepu wolnocłowego w formule walk-through. Wraz z planowaną przebudową Punktu Kontroli Bezpieczeństwa oraz już przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi w przyszłym roku ścieżka obsługi pasażera będzie nowoczesna, sprawna, bezpieczna i komfortowa.

Podczas konferencji potwierdzono także finalizację zakupu terminala cargo (WAIMEA), który pozwoli w przyszłości na obsługę frachtów komercyjnego cargo.

W ubiegłym roku lotnisko zakończyło budowę parkingu długoterminowego P3 z elektronicznym systemem rezerwacyjnym, a w tym roku chce konsekwentnie zamknąć całość tej infrastruktury, poprzez modernizację parkingu P2, co pozwoli na znaczną poprawę dostępności parkingowej dla pasażerów oraz partnerów komercyjnych.

– Warto w tym miejscu podkreślić , że realizacja tych projektów jest efektem zaangażowanej i profesjonalnej pracy naszych specjalistów z działów inwestycyjnych, operacyjnych, finansowych oraz komercyjnych. Nie poprzestajemy na tym, co do tej pory osiągnęliśmy i mamy świadomość, że tylko odważne decyzje strategiczne pozwolą na realizację obecnych i przyszłych wyzwań w zakresie rozwoju ruchu pasażerskiego i towarowego – zakończył prezes Adam Hamryszczak.