Rzeszów

Co to jest zasada ius sanguinis, co to są Essentialia negotii oraz w ciągu ilu dni można wnieść skargę na decyzję administracyjną to tylko przykłady pytań, z którymi musieli się zmierzyć uczestnicy II Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. W środę 14 stycznia 2015 r. 670 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski przystąpiło do testu, który wyłoni 30 najlepszych z nich.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana jest już po raz szósty przez WSPiA Rzeszów-Przemyśl i Podkarpackiego Kuratora Oświaty pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Olimpiada jest dofinansowywana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako olimpiada interdyscyplinarna.

W tym roku do II Etapu Olimpiady najwięcej uczniów przeszło z województw: małopolskiego (139), podkarpackiego (125) oraz dolnośląskiego (80). Łącznie test napisało 670 uczniów z 16 województw, którzy w I Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie uzyskali minimum 30 pkt.

Gratuluję państwu, że dostaliście się do II Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez WSPiA ? mówił prof. Krzysztof Eckhardt witając uczniów w murach Uczelni. ? Wiem, że nie było to łatwe. Mam jednak nadzieję, że dzisiaj pójdzie Państwu doskonale. Niestety tylko z 30 osobami spotkamy się w finale i mam nadzieję, że będzie tam jak najwięcej osób z Podkarpacia. Gratuluję, bo wysiłek, który włożyli Państwo w przygotowanie do Olimpiady, na pewno w przyszłości zwróci się z nawiązką ? powiedział uczestnikom Olimpiady prof. Krzysztof Eckhardt, Dziekan WSPiA.

Pierwsi uczestnicy tegorocznej Olimpiady pojawili się w kampusie WSPiA w Rzeszowie już przed godziną 10:00. Czekając na rozpoczęcie II Etapu, przeglądali jeszcze notatki i zastanawiali się, jakie pytania pojawią się na teście. Jak mówiła przed Olimpiadą Ewelina Nguyen z I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu na razie nie wie czego się spodziewać. ? Zobaczę, jak mi pójdzie, choć wiem, że zawsze można nauczyć się czegoś więcej. Stres mi towarzyszy jednak mam świadomość, że nie jest to matura i jak nie poradzę sobie z testem, to nie będzie to koniec świata. Czy uda mi się dostać do finału? Trudno teraz określić. Jest bardzo mocna konkurencja ? tłumaczy Ewelina Nguyen. Dodaje, że w Olimpiadzie bierze udział, bo chce studiować Prawo, a wiedza zdobyta podczas przygotowywania się do testu na pewno przyda jej się w przyszłości.

Podczas II Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie uczniowie zmierzyli się z 50 pytaniami jednokrotnego wyboru oraz 6 pytaniami problemowymi do opisania. Na udzielenie odpowiedzi mieli 2 godziny. Pytania dotyczyły m.in. zagadnień z życia społecznego, politycznego i ustrojowego w Polsce, Europie i na świecie. Pojawiają się również pytania dotyczące ekonomii, instytucji życia publicznego, działalności partii politycznych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych. Były także pytania odnoszące się do zasad funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości oraz ?praw człowieka?. Do finału, który odbędzie się 18 marca, przejdzie już tylko 30 osób z najlepszymi wynikami.

? Szczerze powiem, że ciężko określić jak mi dziś poszło ? powiedział nam po napisaniu testu Rafał Madej z Zespół Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. ? Nie wiem, czy dobrze poradziłem sobie ze wszystkimi odpowiedziami. Poziom Olimpiady oceniam jako umiarkowany ? nie było strasznie trudno, ale nie było też łatwo. Pytania raczej mnie nie zaskoczyły, choć kilka było takich, na które odpowiedź nie była oczywista. Myślę, że udział w Olimpiadzie pomoże mi w przyszłości. Mam zamiar studiować prawo, więc wiedza zdobyta podczas przygotowywania się do Olimpiady pomoże mi podczas zdawania matury i jak już rozpocznę studia prawnicze ? mówi Rafał Madej.

Olimpiadę bardzo wysoko oceniają także nauczyciele, którzy przyjechali do Rzeszowa razem ze sowimi uczniami. Jak tłumaczy Małgorzata Ujda z Zespół Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli uczniowie z tej szkoły od lat uczestniczą w Olimpiadzie i odnoszą sukcesy. ? Mam nadzieję, że tak samo będzie w tym roku i nasi uczniowie dostaną się do Finału. Olimpiada to doskonałe przedsięwzięcie edukacyjne. Motywuje uczniów do pracy. Nawet jeśli nie osiągnął sukcesu, to ich przygotowanie procentuje później np. przy maturze i przy innych egzaminach ? tłumaczy Małgorzata Ujda.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przez pięć lat do I Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie przystąpiło prawie 15 tys. uczniów z całej Polski. W tym roku udział w Olimpiadzie zgłosiło ponad 3300 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw.

Nagrody dla finalistów i laureatów
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Daje uczniom szkół ponadgimnazjalnych możliwość zdobycia wiedzy, która przydaje się na egzaminie maturalnym. Ważne są też nagrody. Laureat I i II miejsca otrzymuje możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. Zajęcie III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w rzeszowskiej WSPiA. Jednocześnie udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie ułatwia jej finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA w Rzeszowie, ale i na innych polskich uczelniach (m.in. Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).

Interdyscyplinarna Olimpiada organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości. Merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA (przewodniczący), Prof. Wiesław Skrzydło i Prof. Zbigniew Czarnik.