Rzeszów

Grażyna Borek rozpoczęła dziś swoje urzędowanie jako wicewojewoda podkarpacki. Podczas konferencji prasowej wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska przedstawiła zakres obowiązków swojej zastępczyni.

Wicewojewoda będzie nadzorować pracę wydziałów PUW w Rzeszowie: Nieruchomości, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Środowiska i Rolnictwa oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, a także jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej: Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Krośnie, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

We wtorek rano wicewojewoda spotkała się z dyrektorami wszystkich wydziałów PUW i zapoznała z priorytetami na 2015 r.

Grażyna Borek została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko wicewojewody podkarpackiego 12 stycznia br.

Grażyna Borek posiada tytuł magistra socjologii i przeszło 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego ponad 28 lat przypada na zatrudnienie w jednostkach prowadzących między innymi działalność informacyjną, edukacyjno-szkoleniową i doradczą na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, tj. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu, a następnie w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 

W latach 1994-2002 była dwukrotnie radną Rady Gminy Zarszyn, 2006-2010 była radną Rady Powiatu Sanockiego, a w okresie od 2010 r. do 2014 r. pełniła funkcję Członka Zarządu Powiatu Sanockiego. W latach 2011-2012 pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Kobiet Gminy Zarszyn, a obecnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Bażanowsko-Jaćmierskiej oraz w Lokalnej Grupie Działania ,,Dorzecze Wisłoka?.