Rzeszów

W związku z zaistniałą sytuacją w placówkach POZ w regionie wojewoda podkarpacki przekazała samorządom listę placówek udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i zwróciła się z prośbą o poinformowanie mieszkańców poprzez umieszczenie informacji w budynkach jst i jednostkach podległych oraz na stronach internetowych.

Lista placówek dostępna jest także na stronie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz internetowej stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (w załączniku) i będzie na bieżąco aktualizowana.

W przypadku rejestracji nowych placówek POZ wnioski będą załatwiane priorytetowo, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej PUW wydłużyli godziny pracy do godz. 18. Informacji co do warunków rejestracji można uzyskać pod numerem 17/ 867 13 12.

Ponadto informujemy, że niezbędną pomoc medyczną świadczą szpitalne izby przyjęć, SOR-y oraz punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ całodobowo (do odwołania) czynna jest infolinia 800 804 009, gdzie można uzyskać informacje dotyczące między innymi dostępu do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto działa bezpłatna infolinia w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590 (czynna od poniedziałku do piątki od 9.00 do 21.00). Pod tym numerem można także zgłaszać trudności w dostępie do karty pacjenta w POZ.

Każdy ubezpieczony może wybrać lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Nie obowiązuje rejonizacja. Ubezpieczony ma prawo do bezpłatnej zmiany trzy razy w roku (deklaracje wyboru POZ w linku).