Rzeszów

W ciągu najbliższych 35 lat spodziewany jest spadek liczby mieszkańców w zdecydowanej większości miast wojewódzkich w Polsce. Jedynie w przypadku Rzeszowa i Warszawy liczba ludności ma wzrosnąć - tak wynika z prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego dla powiatów i miast na prawach powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050, opracowanej przez dr. Piotra Szukalskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Badaniu poddano 380 powiatów (wszystkie powiaty, w tym miasta na prawach powiatu).

Wzrost liczby mieszkańców:

Rzeszów - z 184 tys. do 187 tys.
Warszawa - z 1,72 mln do 1,76 mln

W badanym okresie dwa duże miasta utracą status ośrodków liczących ponad pół miliona mieszkańców: w 2028 r. Poznań, a 20 lat później Łódź. Z kolei Opole w 2040 r. spadnie do kategorii miast niedużych, liczących mniej niż 100 tys. mieszkańców. Zdaniem demografa najwolniej będzie spadać liczba mieszkańców w stolicach województw, które w swoim regionie nie mają konkurencji w postaci innych atrakcyjnych miast.

Pozostałe powiaty, w tym miasta na prawach powiatu, odnotują spadek liczby ludności.

Łódź - z 705 tys. do 484 tys.
Poznań - z 545 tys. do 402 tys.
Bydgoszcz - z 357 tys. do 262 tys.
Lublin - z 342 tys. do 262 tys.
Katowice - z 302 tys. do 208 tys.
Toruń - z 202 tys. do 158 tys.
Kielce - z 198,5 tys. do 138 tys.
Gorzów Wlkp. - ze 124 tys. do 101 tys.
Opole - z 119,5 tys. do 90,6 tys.