Rzeszów

1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych.

Do tej pory Karta funkcjonowała na mocy rządowego programu. Od stycznia będzie mieć rangę ustawy.

Ustawa rozszerza na dorosłych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe: 37 proc. ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49 proc. ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75 proc. w przypadku dzieci oraz 50 proc. dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty. Ustawa określa zasady przyznawania Karty i uprawnień osobom posiadającym Kartę, korzystania z tych uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Karta nadal wydawana będzie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Do tej pory na terenie całego kraju wydano już ponad pół miliona kart. W ciągu najbliższych lat z Karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci. Do programu przystąpiło wiele instytucji i przedsiębiorstw ? w sumie karta uprawnia do zniżek już w ponad 1 tys. miejscach (lista jest dostępna na stroniewww.rodzina.gov.pl ).

Na terenie województwa podkarpackiego do chwili obecnej wydano Karty Dużej Rodziny dla 8 tys. 696 rodzin (w tym dla 29 tys. 616 dzieci). Wnioski złożono w 158 gminach.