Rzeszów

Polski Czerwony Krzyż obchodzi jubileusz 95-lecia. Z tej okazji wyróżniono osoby działające na rzecz PCK, propagujące ruch krwiodawstwa i idee czerwonokrzyskie.

Podczas uroczystości, która odbyła się 12 grudnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, osoby działające na rzecz PCK i honorowo oddające krew zostały uhonorowane Krzyżami Zasługi, odznaczeniami resortowymi ?Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu?, Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża i ?Kryształowymi Sercami? ? wyróżnieniami przyznawanymi za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Odznaczonym pogratulowała wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Na poziomie krajowym funkcjonuje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, w województwach 16 oddziałów okręgowych, a na szczeblu powiatowym ponad 250 oddziałów rejonowych (w tym w województwie podkarpackim 16 oddziałów).