Rzeszów

WSIiZ zawarła porozumienie partnerskie z Polsko-Amerykańską Radą Współpracy (USPTC). To początek kooperacji uczelni z Doliną Krzemową na rzecz rozwoju naukowego i gospodarki innowacyjnej na Podkarpaciu.

Celem porozumienia z US-Polish Trade Council jest przede wszystkim współpraca WSIiZ z czołowymi amerykańskimi uczelniami w obszarze komercjalizacji wiedzy i kooperacji nauki z biznesem. Chodzi o inicjowanie i koordynację współpracy między USPTC i rzeszowską uczelnią na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej.

- Celem jest codzienna współpraca z Doliną Krzemową. Stanford jest bardzo zainteresowany Polską. Pracujemy w zespole profesjonalistów, którzy zarażają amerykańskich kolegów entuzjazmem do Polski. Młode polskie firmy gotowe do wejścia na rynek mogą przyjść do USPTC, by dostać fachowe wsparcie ? zachęca prof. Piotr Moncarz ze Stanford University w Dolinie Krzemowej, współzałożyciel i przewodniczący Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy i jej polskiego Hubu Innowacyjności w Dolinie Krzemowej.

- Chcemy stworzyć platformę współpracy środowisk badawczych i biznesowych, stymulować wymianę informacji oraz inicjować wspólne projekty WSIiZ, USPTC i przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie ? wyjaśnia dr Marta Czyżewska, dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ.

Celem porozumienia jest także zwiększenie potencjału Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie do świadczenia usług dla przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej. Chodzi o tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej, mentoring ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w Dolinie Krzemowej oraz wsparcie opiniodawcze i doradcze dla WSIiZ.

- Będziemy wdrażać innowacyjne metody analizy sytuacji biznesowej, transferu wiedzy oraz sposobów komercjalizacji pomysłów, związanych z najwyższym wskaźnikiem sukcesu i współpracy ze środowiskiem przedsiębiorczości. Będziemy wdrażać i promować przedsięwzięcia oparte na kooperacji, zwłaszcza inicjatywy klastrowe w zakresie wspólnie realizowanych projektów ? dodaje dr Czyżewska.

Porozumienie zakłada wspólne, komplementarne i wielopłaszczyznowe działania w zakresie transferu wiedzy, technologii i idei, promowanie i wdrażanie komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz skuteczne i efektywne pozyskiwanie środków finansowych np. z funduszy strukturalnych na lata 2014 - 2020). Ważne jest też nawiązywanie kontaktów zewnętrznych, skuteczne kooperowanie na rynku w Polsce i w USA, rozszerzenie i umocnienie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu, współdziałającymi z WSIiZ i USPTC.