Rzeszów

Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Złote Krzyże Zasługi 2 pracownikom WSIiZ: prorektorowi Andrzejowi Szelcowi i Romanowi Wiszowi, dyrektorowi Centrum Języków Obcych. Odznaczenie zostało przyznane za zasługi w działalności na rzecz internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się 9 grudnia, o godz.11.00 w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji dokona Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

- Pan prof. Andrzej Szelc oraz Pan Dyrektor Roman Wisz z naszą uczelnią związani są niemalże od początku jej powołania. Niewątpliwie, to że WSIiZ znajduje się w czołówce uczelni wyższych, biorąc pod uwagę liczbę studentów cudzoziemców, jest również Ich zasługą ? mówi prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Obecnie w WSIiZ kształci się ponad 1800 obcokrajowców. Studenci cudzoziemcy, stanowią ponad 25% społeczności akademickiej uczelni i ok. 5% wszystkich obcokrajowców studiujących w Polsce.

Krzyż Zasługi to odznaczenie państwowe ustanowione w 1923 r. Odznaczenie to jest nadawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, odznaczające się ofiarną działalnością publiczną.