Rzeszów

O ponad pół miliarda złotych zwiększył się budżet wojewody podkarpackiego na 2014 r. w stosunku do pierwotnego budżetu, który zakładał wydatki na poziomie 1 505 688 000 zł. Środki pochodziły z rezerw budżetu państwa i były uruchamiane na wniosek wojewody.

Najwięcej dodatkowych środków przeznaczono na:
? przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (98 513 403 zł),
? zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego (81 508 987 zł),
? dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (43 589 000 zł),
? zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą (40 132 968 zł).

W ramach planu budżetu wojewody podkarpackiego, który przekracza 2 mld zł aż 1,6 mld zł stanowią środki przeznaczane na dofinasowanie zadań realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego.