Rzeszów

Pod numerem 987 można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej. Wojewoda podkarpacki apeluje do mieszkańców Podkarpacia o wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu zimowego.

Pod całodobowym i bezpłatnym numerem 987 dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielą informacji, gdzie można przenocować lub zjeść ciepły posiłek.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 22 placówki noclegowe dla osób bezdomnych: 12 dla mężczyzn (w tym 1 hostel), 5 dla kobiet, 2 dla kobiet z dziećmi oraz 3 tzw. łączone. Łącznie placówki dysponują 723 miejscami stałymi ? statutowymi, zaś w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 195 osób, co daje łącznie 918 miejsc. Ponadto 100 placówek prowadzi wsparcie w zakresie dożywiania.

Wojewoda podkarpacki od wielu lat udziela wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym w formie dotacji z przeznaczeniem na działania na rzecz osób bezdomnych, osób, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie schronienia, wyżywienia, niezbędnej odzieży, podstawowych środków higieny osobistej. W 2014 roku wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska dofinansowała działania 23 organizacji na kwotę 500 tys. zł.

Lista placówek udzielających wsparcia znajduje się na stronie internetowej PUW, w zakładce ?Pomoc dla osób bezdomnych?