Rzeszów

Od połowy listopada br. w ofercie Krajowego Systemu Usług dostępna jest na stałe usługa doradczo-szkoleniowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów, skierowana do mikro- i małych przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę 8 ośrodków realizujących usługę. Na Podkarpaciu jest to Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w Rzeszowie. Doradztwo będzie dofinansowane przez PARP w aż 70%.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z oferty KSU, mogą liczyć na wysoki standard usług oraz wsparcie profesjonalnych doradców, którzy pomogą im spojrzeć na własną firmę z dystansem. Celem nowej usługi systemowej jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie jego zdolności operacyjnych oraz wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

Usługa będzie świadczona w czterech etapach. W ramach pierwszego etapu zostanie przeprowadzony audyt marketingowy przedsiębiorstwa, czyli analiza sytuacji rynkowej firmy. Będzie on stanowił podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego. Następnie konsultanci KSU, w ramach drugiego etapu, jakim jest doradztwo strategiczne, zaproponują co najmniej 5 wykonawczych programów marketingowych zapisanych w formie praktycznych działań.

- Oferta KSU jest doskonale dostosowana do potrzeb właścicieli małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, którzy nierzadko mają problem z wypracowaniem sobie silnej pozycji na rynku. Doradztwo marketingowe jest dofinansowane aż do 70%, więc firma może być pewna, że dostanie wysokiej jakości usługi za atrakcyjną rynkowo cenę, a świetnie przeszkoleni konsultanci pomogą jej nie tylko przygotować strategię sprzedaży, ale także pomogą przy jej realizacji. ? mówi Katarzyna Podraza z Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości z Rzeszowa.

Kolejnym etapem będzie asysta w procesie wdrażania uprzednio przygotowanych programów marketingowych. Uzupełniającym punktem usługi systemowej będzie szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania go we własnym przedsiębiorstwie oraz monitorowania jego realizacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła na ten projekt ok. 2,75 mln złotych. Usługa doradztwa marketingu i sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej była realizowana wcześniej jako program pilotażowy. Skorzystało z niej ponad 300 przedsiębiorstw w całym kraju. Usługa cieszyła dużym zainteresowaniem potencjalnych klientów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po zakończonym projekcie przeprowadziła ewaluację i badanie rezultatów. W oparciu o jego wyniki została podjęta decyzja o wprowadzenie usługi na stałe do oferty KSU.

Szczegółowe informacje na temat usługi znajdują się tutaj